Ikke stå i veien for nødetatene

Kommunale parkeringsplasser i Sandvika

 • Trygdegården (Malmskriverveien 10): 30 plasser 
 • Anthon Walles vei: 8 plasser 
 • Kinoveien 4: 9 plasser
 • Rådhustorget 1: 9 plasser
 • Bak Rådhuset (Brambanis vei) 32 plasser 
 • Under E18: 117 plasser
 • Kadettangen (Brambanis vei 18): 33 plasser
 • Løkketangen 4: 12 plasser 
 • Løkketangen 20B: 4 plasser
 • Randersgården (Engervannsveien 39): 8 plasser
 • Kinoveien P-hus (Kinoveien 11): 35 plasser
 • Kinoveien 13-16: 8 plasser
 • Vestfjordgaten 14: 12 plasser
 • Claude Monets alle 27 plasser
 • Brodtkorbsgate: 35 plasser
 • Elias Smiths vei P-hus: 374 plasser 
 • Sjøholmen parkeringsplass 

Det finnes også private parkeringsplasser. Se blant annet EasyParks nettsider, for mer informasjon. 

Kommunale parkeringsplasser med elbil-ladere 

 • Brodtkorbsgate 
 • Elias Smiths vei P-hus
 • Under E18

 

Avtale om «Festplassen» på Kadettangen 

Bærum kommune og Bærum sportsklubb har inngått avtale om vertskap for parkeringsområdet «Festplassen» på Kadettangen. Avtalen er inngått for å bidra til færre trafikkutfordringer, samt på grunn av smittesituasjonen med covid-19.

Avtalen gjelder de private parkeringsplassene på «Festplassen», og ikke offentlige parkeringsplasser.

Sportsklubben har tillatelse til å ta 30 kroner for hver bil som parkerer på de private parkeringsplassene på «Festplassen». Dette er for jobben de utfører med å betjene området. Representanter fra sportsklubben skal ikke dirigere trafikk, men vennlig informere om de private parkeringsplassene er ledige eller opptatte.

Avtalen varer frem til 22. august 2021.

Veier og parkeringsområder - Drift og forvaltning

Postadresser: 

Bærum kommune
Natur-, vei- og miljøforvaltning
Postboks 700
1304 Sandvika

Bærum kommune
Natur, idrett og veidrift
Postboks 700
1304 Sandvika

Telefon:

67 50 40 50

E-post: 

post@baerum.kommune.no