Inntauing

Ved inntauing eller fjerning av kjøretøy, må du henvende deg til Bærum Kranservice AS

Telefon: 67 80 11 00, Adresse: Durudveien 1-3, 1344 Haslum