Ved inntauing eller fjerning av kjøretøy, må du henvende deg til Bærum Kranservice AS

Telefon: 67 80 11 00, Adresse: Durudveien 1-3, 1344 Haslum

Veier og parkeringsområder - Drift og forvaltning

Postadresser: 

Bærum kommune
Natur-, vei- og miljøforvaltning
Postboks 700
1304 Sandvika

Bærum kommune
Natur, idrett og veidrift
Postboks 700
1304 Sandvika

Telefon:

67 50 40 50

E-post: 

post@baerum.kommune.no