Kriterier og vilkår

Skolefritidsordningen er er et tilbud før og etter skoletid til elever i 1. til 4. trinn og til elever med spesielle behov i 1. til 7. trinn.

Skolefritidsordningen åpner kl. 07.30 og stenger kl. 17.00, og er et tilbud utenom undervisningstiden. Skolefritidsordningen holder stengt i juli måned, og tre planleggingsdager i løpet av skoleåret. Onsdag før skjærtorsdag, julaften og nyttårsaften holder skolefritidsordningen åpent til kl. 12. Foresatte betaler for de elleve månedene som skolefritidsordningen holder åpent.

Kriterier og vilkår

For å få plass i SFO må det ikke foreligge utestående restanse til kommunen fra tidligere barnehage eller SFO plass. Eleven må være bosatt i kommunen

For søknad til SFO på Haug skole, eller ved søknad for barn på 5.-7. trinn med spesielle behov, må søknadsskjema sendes per post. Dette er i henhold til retningslinjer fra Datatilsynet for elektronisk oversendelse av sensitiv informasjon.

Gjeldende lov - og regelverk

Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten i henhold til Opplæringsloven § 13-7.

Vedtekter

Bærum kommune har egne vedtekter for SFO.

Kvalitet

Hensikten med et rammeverk for kvalitet i SFO i Bærum er at vi skal ha felles, overordnede føringer for tilbudet ved skolefritidsordningen. Rammeverket gir føringer for den enkelte SFOs mål, innhold og oppgaver. Den skal tilpasses skolens egne planer, lokale forhold, kompetanse, behov og tradisjoner. Alle SFOer utarbeider en egen utviklingsplan for kvalitetsarbeidet.

Priser for SFO

fra 01. januar 2020 (per måned)
antall dager i uken pris pr måned
2 dager 1 460,-
3 dager  1 910,-
4 dager 2 560,-
5 dager 3 220,-

Søskenmoderasjon

Det gis ikke søskenmoderasjon på SFO.

Betaling for én dag, ved behov (kun enkelte skoler), kr. 310

Priser ved redusert foreldrebetaling er 50 eller 75 prosent reduksjon av satsene beskrevet over.