Påmelding, priser og betaling, oppsigelse, ferie SFO. Kriterier, vilkår, hvordan søke plass, saksbehandling og klage.

Kriterier og vilkår

Skolefritidsordningen er er et tilbud før og etter skoletid til elever i 1. til 4. trinn og til elever med spesielle behov i 1. til 7. trinn.

Skolefritidsordningen åpner kl. 07.30 og stenger kl. 17.00, og er et tilbud utenom undervisningstiden. Skolefritidsordningen holder stengt i juli måned, og tre planleggingsdager i løpet av skoleåret. Onsdag før skjærtorsdag, julaften og nyttårsaften holder skolefritidsordningen åpent til kl. 12. Foresatte betaler for de elleve månedene som skolefritidsordningen holder åpent.

For å få plass i SFO må det ikke foreligge utestående restanse til kommunen fra tidligere barnehage eller SFO plass. Eleven må være bosatt i kommunen

For søknad til SFO på Haug skole, eller ved søknad for barn på 5.-7. trinn med spesielle behov, må søknadsskjema sendes per post. Dette er i henhold til retningslinjer fra Datatilsynet for elektronisk oversendelse av sensitiv informasjon.

Gjeldende lov - og regelverk

Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten i henhold til Opplæringsloven § 13-7.

Vedtekter

Bærum kommune har egne vedtekter for SFO.

Vedtektene som gjelder fra 15.11.2015 finner du her (pdf).

Kvalitet

Hensikten med et rammeverk for kvalitet i SFO i Bærum er at vi skal ha felles, overordnede føringer for tilbudet ved skolefritidsordningen. Rammeverket gir føringer for den enkelte SFOs mål, innhold og oppgaver. Den skal tilpasses skolens egne planer, lokale forhold, kompetanse, behov og tradisjoner. Alle SFOer utarbeider en egen utviklingsplan for kvalitetsarbeidet.

Rammeverk for kvalitet i SFO

Priser for SFO

Foreldrebetaling fra 01. januar 2020 (per måned)
antall dager i uken pris pr måned
2 dager 1 460,-
3 dager  1 910,-
4 dager 2 560,-
5 dager 3 220,-

Moderasjon - 1. klassinger

Stortinget har vedtatt å innføre en moderasjonsordning med 12 timer gratis SFO for alle elever på 1. trinn fra høsten 2022. (Pressemelding om ordningen fra regjeringen). Tabellen under viser foreldrebetaling for 1.klassinger fra høsten 2022.

Foreldrebetaling fra høsten 2022
antall dager i uken pris pr måned
2 dager per uke 0
3 dager per uke 330,-
4 dager per uke 990,-
5 dager per uke 1660,- 

Søskenmoderasjon

Det gis ikke søskenmoderasjon på SFO. Betaling for én dag, ved behov (kun enkelte skoler), kr. 310.

Priser ved redusert foreldrebetaling er 50 eller 75 prosent reduksjon av satsene beskrevet over.