Du søker om plass digitalt ved å klikke på lenken nedenfor. Søkere som ikke har tilgang til MinID må ta kontakt med skolen barnet hører til for å få hjelp i søknadsprosessen. Dersom du trenger hjelp med å fylle ut skjemaet, ta kontakt med SFO på skolen.

Frister for innmelding, endring og oppsigelse

Du kan melde inn ditt barn i SFO når som helst. Alle barn som er innmeldt i skolefritidsordningen er påmeldt ut 4. trinn.

Faktureringen gjelder for hele måneder, uavhengig av hvilken dag i måneden barnet starter i SFO.

Endre antall dager:

Frist for å endre antall dager er innen den 15. måneden før endringen skal skje. Skal barnet f. eks redusere fra fem til tre dager fra 1. september, må endringen gjøres innen den 15.august. Sender du inn endringen den 16. august, vil endringen først gjelde fra 1. oktober.

Oppsigelse:

Plassen kan sies opp med én måneds varsel fra den 30. i hver måned. Skal barnet f. eks slutte 1. november, må du ha sagt opp plassen før 1. oktober.

Søknadsskjemaer SFO 

Skjema for innmelding, endring, oppdatering og oppsigelse

Skjema for redusert oppholdsbetaling 

For søkere uten norsk person nummer: 

Skjema for redusert oppholdsbetaling

  • Påmelding til ferie-SFO skjer i appen Edlevo. Kontakt avdelingsleder for SFO på din skole dersom du har spørsmål. 

1/2 og 3/4 friplass

Det er mulig å søke om 1/2 eller 3/4 friplass på SFO. Dersom samlet inntekt er under 2,8 G kan det søkes om 3/4 friplass (75% redusert foreldrebetaling).

Dersom samlet inntekt er mer enn 2,8 G, men mindre enn 4,5 G, kan det søkes om 1/2 friplass (50% redusert foreldrebetaling).

Skjema med dokumentasjon sendes til:

Bærum kommune
Skolens kontorfellesskap
Postboks 700 
1304 SANDVIKA.

Priser for SFO fra 1. januar 2024

Stortinget har vedtatt å innføre en moderasjonsordning med 12 timer gratis SFO for alle elever på 1. og 2. trinn. I Bærum kommune er det vedtatt en organisering basert på fulle dager.

Foreldrebetaling 1. og 2. klasse
antall dager i uken pris pr måned
2 dager per uke 0
3 dager per uke 345,-
4 dager per uke 1 040,-
5 dager per uke 1 750,- 
Foreldrebetaling øvrige klassetrinn
antall dager i uken pris pr måned
2 dager 1 535,-
3 dager  2 010,-
4 dager 2 690,-
5 dager 3 390,-

Søskenmoderasjon

Det gis ikke søskenmoderasjon på SFO. Betaling for én dag, ved behov (kun enkelte skoler), kr. 310.

Priser ved redusert foreldrebetaling er 50 eller 75 prosent reduksjon av satsene beskrevet over.