Søke om eller endre SFO-plass

Søkere som ikke har tilgang til MinID må ta kontakt med skolen barnet hører til for hjelp i søknadsprosessen.

For bistand i forhold til skjema, vennligst ta kontakt med SFO-leder på gjeldende skole

Søknadsskjemaer SFO 

1/2 og 3/4 friplass

Det er mulig å søke om 1/2 eller 3/4 friplass på SFO. Dersom samlet inntekt er under 2,8 G kan det søkes om 3/4 friplass (75% redusert foreldrebetaling).
Dersom samlet inntekt er mer enn 2,8 G, men mindre enn 4,5 G, kan det søkes om 1/2 friplass (50% redusert foreldrebetaling).
Skjema med dokumentasjon sendes til:

 • Bærum kommune
  Skolens kontorfellesskap
  Postboks 700 
  1304 SANDVIKA.

Søskenmoderasjon

Det gis ikke søskenmoderasjon på SFO.

Priser for tjenesten fra 1. januar 2018 (per måned) 

 • 2 dager i uken, kr. 1 360
 • 3 dager i uken, kr. 1 790
 • 4 dager i uken, kr. 2 390
 • 5 dager i uken, kr. 3 000

Priser ved redusert foreldrebetaling er 50 eller 75 prosent reduksjon av satsene beskrevet over.

 • Betaling for èn dag, ved behov (kun ved enkelte skoler), kr. 290