Redusert oppholdsbetaling

Rabattordninger for opphold i skolefritidsordningen (SFO) fastsettes av Bærum kommune.

SFO, gir mulighet for 50% (4,5 G) og 75% (2,8 G) redusert oppholdsbetaling. G = grunnbeløp fastsettes av Nav hvert år 1. mai og ganges med 4,5 eller 2,8 for å finne nedre grense for familiens samlede bruttoinntekt.

For søkere med norsk personnummer:

Skjema for redusert oppholdsbetaling 

For søkere uten norsk person nummer: 

Skjema for redusert oppholdsbetaling

Søknad sendes pr.post med vedlagt dokumentasjon på brutto inntekt

Det fattes et enkeltvedtak som varer ut skoleåret. Ny søknad gjeldene for neste skoleår må leveres før 1. juni av foresatte selv.

Vedtaket har ikke tilbakevirkende kraft, men gjelder fra vedtaket er fattet og ut skoleåret.                         

Familiens samlede bruttoinntekt

Grunnlaget for vurdering av redusert oppholdsbetaling i SFO er familiens samlede bruttoinntekter. Med familiens inntekt regnes:

  • Inntekt til den/de som har omsorgen for barnet.
  • Inntekt til ektefelle/samboer til den som har omsorgen for barnet.

Dette gjelder også dersom vedkommende ikke er barnets biologiske mor/far.

Priser for SFO

fra 01. januar 2020 (per måned)
antall dager i uken pris pr måned
2 dager 1 460,-
3 dager  1 910,-
4 dager 2 560,-
5 dager 3 220,-

Søskenmoderasjon

Det gis ikke søskenmoderasjon på SFO.

Betaling for én dag, ved behov (kun enkelte skoler), kr. 310

Priser ved redusert foreldrebetaling er 50 eller 75 prosent reduksjon av satsene beskrevet over.