Redusert oppholdsbetaling

Bærum kommunestyre fastsetter i forbindelse med behandlingen av handlingsprogrammet, rabattordninger for oppholdet i skolefritidsordningen (SFO).

Prislisten SFO, hentet fra Handlingsprogrammet, gir mulighet for 50% (4,5 G) og 75% (2,8 G) redusert oppholdsbetaling.

Søknad skal ikke leveres elektronisk, da det alltid må vedlegges dokumentasjon på all skattbar inntekt. Søknad skal sendes til Dokumentsenteret, Bærum kommune, 1304 Sandvika.

Det fattes et enkeltvedtak som varer ut skoleåret. Ny søknad gjeldene for neste skoleår må leveres før 1. juni av foresatte selv.

Vedtaket har ikke tilbakevirkende kraft, men gjelder fra vedtaket er fattet og ut skoleåret.                         

Familiens samlede bruttoinntekt

Grunnlaget for vurdering av friplass i SFO er familiens samlede bruttoinntekter. Med familiens inntekt regnes:

  • Inntekt til den/de som har omsorgen for barnet.
  • Inntekt til ektefelle/samboer til den som har omsorgen for barnet.

Dette gjelder også dersom vedkommende ikke er barnets biologiske mor/far.