I 2003 begynte Kulturvern i Bærum kommune å skrive artikler om månedens kulturminne på nett. De første årene var de omskrevne kulturminnene valgt ut etter et bestemt tema for året. Noen av årene hadde kulturminnene bestemte tema, og i 2011 het artikkelserien "månedens arkitekturminne". Her finner du alle artiklene samlet. God lesning!

Pilegrimsvei mellom Tanum og Haslum kirker

Det har sannsynligvis gått mange alternative veifar mellom middelalderkirkene på Tanum og Haslum gjennom tidene. Folderen Pilegrimsvei i Bærum (Asker og Bærum historielag) beskriver en trasé som følger Haugskleiva ned fra Tanumplatået (se månedens kulturminne januar 2004) og derfra på mindre veifar via Wøyen, Bryn, Løken, Kolsberg, Hauger, Gjettum, Fleskum, Dæli, Nes, og Kirkedalsveien til Haslum kirke. Hele veien kneiser Kolsåstoppen med sine bygdeborger over landskapet.

Pilegrimsvei mellom Tanum og Haslum kirker