Sandvika Mekaniske Verksted

Sandvika Mekaniske Verksted, senere Brødrene Christiansens Verksted, holdt til i Willy Greiners vei 22, ved Rønne elv i Sandvika. Sandvika Mekaniske Verksted ble etablert i 1907 av Karl Christiansen.

Karl Christiansen var opprinnelig Askergutt, født i 1867. Han kom i lære hos Smed Harald Hansen i Sandvika og ble selv utdannet både som smed, kobberslager, blikkenslager og rørlegger. Da han i 1907 fikk kjøpt denne tomten av Donato Brambani, bygde han seg eget verksted med bolig i 2.etasje. Bedriften gikk godt, oftest lå arbeidsstokken på en 20-40 mann. De fleste av de ansatte var på byggeplasser det meste av tiden. Men driften var allsidig, blant annet laget de båtmotorer her.

Da to av sønnene til Karl Christiansen, Henrik og Rolf, tok over driften i 1928 ble arbeidsstokken mer stasjonær og verkstedet ble bilverksted på heltid. Dette skal ha vært en av Norges første bilverksteder. I 1930 hadde de 15 mann i arbeid. Bedriften etablerte senere en underavdeling på Slependen.

Til verkstedet ble det i 1920-årene bygget en bensinstasjon som vendte ut mot gaten, som den gang het Ringeriksveien, og som var hovedveien til Drammen og Ringerike. Bensinstasjonen var et tidstypisk nyklassisistisk «tempel» med bensinpumper foran verkstedsbygningen. Esso Bensinstasjon holdt til her fra 1928 til 1980.Verkstedet ble nedlagt i 1980, og den vakre teglsteinsbygningen fra 1907, som en periode rommet Bærum Fiskesentral, rommer i dag fiskebutikk, restaurant og frisør.