Oksenøya Bruk

Å tilpasse nytt til gammelt er en utfordring i all bygningsmessig fornyelse. På Oksenøya Bruk har et et godt eksempel som viser hvordan dette kan gjøres.

 

Arkitektkontoret Lund Hagem fikk en solid utfordring da de på slutten av 1990-tallet fikk i oppdrag å tegne et kontorbygg til Norske Skog i tilknytning til anlegget Oksenøya Bruk. Dette er et verneverdig gårdsanlegg tegnet i 1919 av arkitekt Magnus Poulsson som også har tegnet rådhusene i Oslo og Bærum. Magnus Poulsson var sammen med Arnstein Arneberg en av de viktigstige skaperne av en ny nasjonal arkitektur, og inspirasjon fikk han gjennom kunstnernaboene på Lagåsen.

Gartneriet Oksenøen Bruk besto av 8-10 bygninger som omfattet boliger for ansatte, driftsbygning og verksteder. I tillegg var her 10-12 drivhus som skulle gjøre det til det største og mest moderne gartneri i hele Norden. Bygningene har en enkel, rettlinjet hovedform med valmtak. Ornamentikken Poulsson boltret seg med tidlig i sin karriere ble her sterkt redusert.

Bygningen har fått tydelig karakter gjennom materialer og fargebruk, med svart jernvitrolbehandlet panel.

I dette miljøet ville Norske Skog bygge sitt nye hovedkontor. De var den gang en av verdens største papirprodusenter og ønsket seg et hovedkontor som uttrykte både historie og moderne arkitektur, skriver de selv.

Lund Hagem er svært opptatt av å bevare eksisterende natur og byggverk og de legger derfor stor vekt på materialbruk. De er opptatt av inne-uteforbindelsen og søker å knyttesammen nytt og gammelt. Rene former og enkle materialer som preget eksisterendebygningen ble videreført i nybygget gjennom betong og med glass og tre i fasaden. Treverket er patinert gråsort behandlet med jernvitrol slik det opprinnelig var gjort på låven. Landskapsrommet som formidlet gammelt og nytt ble utformet av landskapsarkitektene Gullik Gulliksen og Karen H. Haugan.

Arkitektkontoret Lund Hagem fikk i 1999 Bærum kommunes Estetiske råds diplom for bygget. I 2008 solgte Norske Skog og ulike leietakere har siden holdt til i bygget.

Kilder:

  • Arkitektur i Norge 1999, Byggekunst 2000, nr. 2,
  • Utdrag av Oxenøen Bruks historie,
  • Norsk Kunstnerleksikon,
  • Nasjonalmuseet,
  • Samlingen. Risset,
  • Wikipedia.

Andre bygg av Lund Hagem:

Kongens hytte på Mågerø ved Tjøme, Besøkssenteret ved Eidsvollsbygningen, ombygging av Seilduksfabrikken ved Akerselva til Kunsthøygskolen i Oslo, tre bygninger i Barcoderekka i Bjørvika i Oslo, nybygg for Deichmanske bibliotek i Bjørvika, boliger på Storøya, Fornebu

Se flere kulturminner i Bærum

Rik på Bærums historie