Wathne-huset

1950-tallet

Perioden etter den andre verdenskrig bød på store utfordringer for arkitektene og byggenæringen. Store områder skulle bygges ut samtidig som det var trange økonomiske tider og knapphet på materialer. Utover 1950-tallet kom imidlertid optimismen og troen på fremtiden tilbake. Arkitektene Arne Korsmo og Knut Knutsen ble toneangivende for hver sin retning innenfor arkitekturen. Arne Korsmo stod for den internasjonale senmodernistiske retningen preget av funksjonalisme, mens Knut Knutsen stod for en organisk arkitektur. Han var opptatt av at arkitekturen skulle være human, ha rytme og bevegelse og harmonere med landskapet.

”Wathne-huset"

Bolig for familien Wathne i Sarbuvollveien (1950) står som et godt eksempel på Knut Knutsens arkitektur. Huset er satt sammen av flere volumer lagt fint inn mellom trærne i det skrånende terrenget. Det var viktig for Knutsen at bygningen skulle underordne seg landskapet, og samtidig fremheve og forsterke naturen på stedet. Plasseringen ble utført slik at det skulle være minst mulig terrenginngrep. Bygningsvolumene har en enkel detaljering uten unødvendig staffasje og er kledd med ukantet panel som over tid skulle bli grå. Knutsens tanke var også at boligen skulle kunne utbygges og endres etter behov på samme stillferdige måte. I 1969 tegnet Knutsens arkitektkontor en utvidelse av huset til tomannsbolig. Tilbygget har fått en litt mindre organisk form enn den opprinnelige boligen, men den opprinnelige intensjonen med en bygning tilpasset naturen er videreført.

Knut Knutsen

Knut Knutsen (1903- 1969) var en svært produktiv arkitekt. Hans arbeider omfatter alt fra kirker og ambassader til hytter og møbler. Han har tegnet flere eneboliger i Bærum, blant annet på Langodden, Østerås og Gyssestad. I 1961 ble Knut Knutsen tildelt treprisen, en pris som deles ut for fremragende arkitektur med bruk av tre som materiale. Juryen begrunnet valget med at arkitekten” har forstått å ta vare på de tradisjonelle verdier i norsk trebygningskunst, uten at det på noen måte har hemmet hans søken etter ukonvensjonelle løsninger på nye oppgavestillinger.” Knut Knutsen har hatt en betydelig innflytelse på etterkrigsgenerasjonens arkitekter i Norge.

Forfatter

Gro Magnesen

Se flere kulturminner i Bærum

Rik på Bærums historie