Randersgården

Sandviken, 18/2 1890: "Til den ærede bygningskomisjon i Sandviken. De underrettes herved om at jeg er under opførsel av en gaard i Sandvikan, bestemt til 2 ½ Etage med Veranda …"A. Hansen.

Da kjøpmann A. Hansen var ferdig med å underrette de lokale myndigheter, kunne han bygge ferdig huset som lå på hjørnet av Engervannsveien og det som nå heter Leif Larsensvei. Så enkelt var det den gang! Huset leide han ut til Bærum Middelskole. Skolen flyttet til eget bygg i 1897, til bygningen som senere ble kalt Rønna. Samme år flyttet fru Julie Randers Christiansen inn med sin forretning for dame og herreklær.

Julie Randers Christiansen var født i Halden i 1864, og da hun kom til Sandvika i 1897, var hun 33 år gammel og nylig blitt enke. Julie Randers Christiansen var en dyktig forretningskvinne og aktiv i Sandvikas sosiale liv. Hun leide gården de første årene, og kjøpte den så i 1910. Da fikk den navnet Randersgården som ble et begrep i Sandvika. Da bygningen brant i 1937 var det en kjøpmann Klempe som drev forretningen for herreklær her.

Dagens Randersgård er bygget i 1939 og med den fikk Sandvika sitt første stilbrudd i sin «skyline». Arkitekt var Sigurd Ellingsen fra Sarpsborg, og gården fikk en moderne funksjonalistisk design. Huset ble bygget med forretninger i første etasje, legekontorer i annen og boliger i tredje og fjerde etasje. Disse funksjonene er grovt sett til stede i dag også, men det har foregått en viss bruksendring fra bolig til kontor. Gården har aldri vært tilbygget eller påbygget. Bygningen rommer i dag ulike typer forretninger og kafedrift, så som Asker og Bærum Symaskinsenter, Stoffhjørnet og Kaffebrenneriet. Lampeverkstedet i bakgården er en siste rest av H. Munthe-Kaas A/S elektriske forretning som drev her i mange år.

Se flere kulturminner i Bærum

Rik på Bærums historie