Bekkestua

I november 2014 åpner det nye næringsbygget Bekkestua senter. Dette ligger der Lefdal senter en gang lå og med et nytt torg lagt over t-banesporet.

 I november 2014 åpner det nye næringsbygget Bekkestua senter.

Dette ligger der Lefdal senter en gang lå og med et nytt torg lagt over t-banesporet. Bekkestua var en gang en liten husmannsplass som lå der den gamle Ruud-gården nå ligger, vis a vis det nye Bekkestua senter. Husmannsplassen Bekken, eller Bekkestua, fikk navn etter Tjernsrudbekken, som den gang rant omtrent der trikken går i dag. Stedsnavnet Bekkestua skriver seg fra anleggelsen av stoppested for Bærumsbanen 1924, da stoppestedet ble lagt like ved den gamle husmannsplassen. Ved århundreskiftet ble det utparsellert areal til villabebyggelse på Bekkestua og den første landhandel ble etablert i vegkrysset.I 1924 etableres altså Bærumsbanen med stasjon her. Dette danner grunnlag for et senter som i dag er utviklet til hovedsenteret i Østre Bærum.

Gamle Ringeriksvei slynger seg gjennom tettstedet. Den landlige idyll varte til utpå 50-tallet, men i 1954 begynte den store utparselleringen i området, noe som førte snart til en farlig og vanskelig trafikk i Bekkestuakrysset, Gamle Ringeriksvei og Bærumsveien.

Bekkestua brannstasjon ble åpent i 1962 og dekket hele østre Bærum. Ved siden av brannstasjonen ble hovedbiblioteket i Bærum åpnet i februar 1981. Veitunnelen under tettbebyggelsen åpent i 1994. Stedet gjennomgikk på midten av 1990 tallet en rekke større utbygginger og fikk småbypreg. For dette planarbeidet mottok Bærum kommune i 1998 Norsk bolig og byplanprisen

Se flere kulturminner i Bærum

Rik på Bærums historie