Løkke bro

Løkke bro er støpt på Bærums Verk og er landets første støpejernsbro. Den sto ferdig 19. desember 1829, og erstattet den gamle trebroen over Sandvikselven, som raste sammen i vårflommen fire år før.

Siden dette dreiet seg om en bro på hovedferdselsåren til Drammen og Ringerike måtte man raskt finne midlertidige løsninger. Først skaffet amtet to store prammer som ble halt over elva med svære tau, senere ble det brukt fergeliknende båter. Anbudsbetingelsene for ny bro ble lyst på kirkebakken på Haslum og Tanum i mai 1826. Blant flere alternativer ble grev Herman Wedel Jarlsbergs (Bærums Verk) forslag til buebro i støpejern til 4700 spesiedaler pluss 1400 spesiedaler til montering vedtatt.

Med økende biltrafikk på 1900-tallet ble støpejernsbroen for liten, og hovedferdselsåren til Drammen ble i 1934 lagt over den nye Sandvika bro forbi rådhuset, mens Ringeriksveien fortsatte over Løkke bro til 1970. Riksantikvaren foreslo i 1973 å frede Løkke bro på stedet. Dette gikk ikke igjennom, og etter mye” tautrekking” vedtok kommunestyret i 1976 oppføring av ny bro og flytting av gamle Løkke bro.

Tretti år etter flyttingen er Løkke bro fortsatt Sandvikas klenodium og varemerke. Den er blitt internasjonalt kjent gjennom Claude Monets malerier fra 1895. Monet er ikke den eneste kjente kunstneren som har malt Løkke bro. Først ute var Johannes Flintoe i 1838, deretter Fredrik Collet i 1889 og i 1894 Antonio Hansen.

Det er nå behov for oppussing av Løkke bro, og kommunen er i dialog med en ekspert fra Norsk Folkemuseum. En plan for en restaurering etter kulturhistoriske prinsipper skal utarbeides slik at broen i framtiden kan framstå som mest mulig opprinnelig.

Litteratur:

  • Jacobsen, Jacob: Sandvika i Bærum, Kulturutvalget i Bærum 1979
  • Jacobsen, Jacob: Ridesti, Kongevei, Motorvei, Asker og Bærums historielag 1998
  • Alphant, Marianne: Monet i Norge, 1994

Liv Frøysaa Moe

Se flere kulturminner i Bærum

Rik på Bærums historie