Guribysaga

Aller øverst i Lommedalen finner vi dette nedlagte industrianlegget. Det står komplett med bygninger, maskiner og utstyr.

Hvor lenge det har vært sag her, vet vi ikke. Den første vi kjenner til ble satt opp i 1855. Det var en oppgangssag, drevet av et vasshjul. Saga gikk da bare om sommeren. Senere kom det dampsag og i 1960 ble det elektrisk maskineri. Guribysaga ble nedlagt i 1986.

Tømmeret ble fløtet fra egen skog inne på Krokskogen, men ikke før Bærums Verk hadde fått unna sin fløtning. Jernverket hadde førsterett til vannet. Siste fløting var i 1967, da overtok bilene fordi skogsveiene var blitt bedre.

I 1926 ble det bygget et høvleri. Der ble plankene viderebehandlet til justerte materialer, paneler og listverk. Det er bygget en demning i Lomma og det går et turbinrør ned til en generator som produserte likestrøm for høvleriet. Et remdrevet maskineri sørget for overføringen av kraften til høvleriet.

Familien Olsen har eid og drevet saga fra 1906. Arbeiderne på saga kom fra Solør, Odal og Eidskogen. De fleste som arbeidet på høvleriet var fra Lommedalen. Sagmannskapene bodde i den røde brakka nede på området. Olsen-familienes boliger ligger også i området. Den røde funkisbygningen ved veien er bygget som kontor.

Se flere kulturminner i Bærum

Rik på Bærums historie