Hellerud gård

Tunet på Hellerud gård ligger på en liten høyde med utsikt mot Lomma og Lommedalen.

Gården ble ryddet i middelalderen i likhet med flere andre rud-gårder. Navnet Hellerud knyttes til at gården ligger på et flatt berg.

Tunet består i dag av våningshus (1860), vognskjul (1913) og stabbur. Bryggerhuset og den sammenbygde låven og fjøset er borte. Låven og fjøset var i bruk til 1947. Bærum Golfklubb har oppført et nytt klubbhus på tuftene etter den. Bryggerhuset ble revet i 1970-årene. Bygningsmiljøet har hatt en åpen firkanttun-løsning. Gården ble regulert til offentlig friområde/golfbane i 1986.

Hellerud hørte i 1398 til bispestolen i Oslo. Fra 1625 lå gården under Nesøygodset, i 1650 under Burud. I 1663 fulgte den med i salget til Knut Frantzen og elleve år senere ble den solgt til Johan Krefting. I 1694 solgte Anna Krefting gården, som ble i bondeselveie til Konrad Clausen på Bærums Verk kjøpte den tilbake i 1775. Senere tilhørte den Bærums Verk til godt ut på 1900-tallet. I dag er Bærum Golfklubb og Bærum kommune eier.

Veien gjennom tunet på Hellerud er beskrevet i biskop Jens Nilssøns beretning fra visitasreisen i 1594. Veien kaltes Bispeveien etter denne begivenheten, men var almannaveien til Ringerike. I dag går Pilegrimsleden i Bærum i denne traséenn (se månedens kulturminne juli og august 2004)

Kilder:Marthinsen, Liv og Harald Winge, Asker og Bærum til 1840, 1983Mohus, Arne, Stedshavn i Bærum, Bærum oppmålingsvesen 1987SEFRAK-registeretLiv Frøysaa Moe

Se flere kulturminner

Rik på Bærums historie