Kalkstien i Bærum

Kalkstien er et direkte resultat av skjøtselsplanen for Kolsås-Dælivann kulturlandskapsområde som Bærum kommune utarbeidet høsten 2002.

 Formålet med skjøtselsplanen var å utvikle et redskap for restaurering, vedlikehold, synlig- og tilgjengeliggjøring av det historiske landskapet i et av Bærums prioriterte kulturvernområder.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus støttet prosjektet med tilskudd til områdetiltak som igjen utløste midler til grunneiere og frivillige organisasjoner som ville følge opp planen. Asker og Bærum Historielag, som har engasjert seg i kalkhistorie i begge kommunene, tok utfordringen og ryddet og skiltet strekningen på knappe to kilometer.

Kalkstien (grønn linje) følger for det meste den blåmerkete stien mellom Levretoppen og Dæliveien langs vestsiden av Gjettumåsen og Fleskumåsen. Stien går langs gamle kalksteinsbrudd, nedraste store og små bondekalkovner og slaggsteinshauger. Skiltene forteller om det kalkholdige fjellet i Bærum, om hardt manuelt arbeid for å frigjøre kalksteinen både før og etter kruttet ble tatt i bruk på 1700-tallet. Det fortelles også om kjemiske reaksjoner når kalkstein brennes og avkjøles og mye mer. Kalkutvinningen skaffet bøndene og dem de samarbeidet med gode inntekter. Det var ikke få lester kalk (1 lest = 12 tønner à 200 kg = 2.400 kg) som er ført ut fra Asker og Bærum til Akershus slott, leiegårdene i Christiania eller til Sverige og Danmark.

Kalkstien ble offisielt åpnet våren 2005, og skjøtselsarbeidet ivaretas av ildsjeler i Asker og Bærum Historielag. Også utenfor Kalkstien finnes det spor etter kalkvirksomheten. Gå på oppdagelsestur mellom Dæliveien og Godthåp og se om du kan finne flere brudd, ovner og slaggsteinshauger!

Liv Frøysaa Moe

Se flere kulturminner i Bærum

Rik på Bærums historie