Furuvik

Nasjonalromantikk

Den nasjonalromantiske stilen i arkitekturen på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet hentet inspirasjon fra fortiden. Trearkitekturen fant forbilder i middelalderens stav- og lafteteknikk.

Lysakerkretsen

En rekke vitenskapsfolk, politikere og kunstnere bosatte seg rundt år 1900 på Lagåsen ved Lysaker. Lysakerkretsen hadde stor innflytelse i samfunnsliv og kunst, og var opptatt av å styrke Norge som nasjon. Fridtjof Nansen og malerne Erik Werenskiold og Gerhard Munthe var sentrale i miljøet. Det var økonomiske oppgangstider og herskapelige villaer ble oppført på store eiendommer. Boligene ble tegnet av noen av landets fremste arkitekter på den tid. Blant disse nevnes Hjalmar Welhaven, Halfdan Berle, Ole Sverre, Holger Sinding-Larsen, Magnus Poulsson og Arnstein Arneberg.

Arkitekt Ole Andreas Sverre (1865-1952)

Ole Sverre var født i Fredrikstad og utdannet i Trondheim og Tyskland. Han regnes som en av de fremste utøvere av trearkitektur i Norge på 1890-tallet. Sverre behersket den omfattende tekniske og stilmessige utvikling fra historismen og frem til funksjonalismen. Sverre er kjent for arbeider som blant annet Holmenkollen turisthotell (brant 1914), flere bygg for Norges Landbrukshøyskole på Ås, og forretningsbygget” Steen og Strøm” (1930)

Furuvik

Arkitekt Ole Sverre tegnet” Furuvik” for sin bror, løytnant Johan Tidemann Sverre i 1897. Huset ligger i Dicks vei 12 på Lysaker og tilhører bygningsmiljøet rundt Lagåsen. Den laftede bygningen har en svakt utkraget annen etasje. Alle fasadene er asymmetriske og med store vindusflater. Huset er utformet i nasjonalromantisk stil med et stort antall forseggjorte utskjæringer og dreide stolper. På verandaens brystninger er det utskårne kanoner som forteller om byggherrens militære tilknytning.

I dag brukes bygningen til kontorvirksomhet