Øvrevoll Galoppbane

Øvrevoll, Norges eneste galoppbane, ble åpnet i 1932 med kong Haakon VII og dronning Maud til stede. Formålet var å anlegge og drive en moderne veddeløpsbane nær Oslo. Området var på i alt 292 dekar, og en stor del var dyrket mark. Det var derfor en del strid om etableringen.

 Anlegget omfatter en ca. 2000 m lang gressbane og en 1375 m lang sandbane. Det mest prestisjefylte løpet som arrangeres i løpet av året er Norsk Derby på Øvrevoll. Foruten selve galoppbanen omfatter anlegget tribunebygg, restauranter, staller m.m.

Restauranten Stallkroen åpnet på Øvrevoll i 1957 i den tidligere bygningen til Kon-Tiki museet, som ble flyttet hit fra Bygdøy i Oslo da et nytt museum ble bygget der. Dommertårnet er bygget i 1952. Et nytt tribuneanlegg med restaurant og kafeteria ble bygget i 1970. Deler av opprinnelig bygningsmasse er i dag revet.

Øvrevoll galoppbane er interessant som et nasjonalt viktig idrettsanlegg for hestesport, da den er den eneste galoppbanen i landet. Kafeen «Sherryhaugen» (oppført 1933) og tribunebygningen er karakteristiske bygninger med et arkitektonisk særpreg. Dommertårnet er det opprinnelige og er viktig som del av det historiske anlegget. Øvrevoll galoppbane er avmerket som kulturmiljø i kommunens kulturvernplan. Det pågår en oppgradering for å opprettholde og utvikle driften av anlegget.

Av samtidige kulturmiljøer kan det her nevnes filmparken på Jar. Disse to institusjonene fra 1930-tallet møter i dag mange felles utfordringer og innehar en historie som er viktig å ta vare på ut over lokale interesser. Anleggene ligger begge midt inne i boligområder som møter press fra utbygging og arealbruk. Dette til tross, ser det likevel ut til at det vil bli avholdt løp på Øvrevoll i mange år fremover.

Trine Fonsdal

Se flere kulturminner i Bærum

Rik på Bærums historie