Munchs pensjonatskole

Eiendommen, Gamle Drammensvei 196, var opprinnelig en del av Blommenholm gård. Den ble fradelt i 1874 og kalt” Villa Fredheim”.

 Navnet fikk den av kapellan Jacob Espolin Johnson og hans frue, som i 1876 oppførte sin prestebolig her. Hovedbygningen og stallen med vognskjul ble oppført der en tidligere skysstasjon hadde ligget. Deler av de gamle bygningene ble innlemmet i de nye. Den gang gikk Den Drammenske Konge- og Postvey fra 1665 gjennom tunet. Eiendommen gikk helt ned til fjorden, og prestefru Gina anla den vakre hagen som engelsk park

Didrik Munchs Pensionatskole ble opprettet i 1904 og hadde først tilhold på Gran og Brandbu på Hadeland. I 1912 ble skolen flyttet til” Villa Fredheim”. Den ble opprettet for 20 internatgutter og like mange dagelever, også piker, og fikk i 1914 eksamensrett som middelskole. Hovedbygningen ble tilbygd i 1913. Stallen ble innredet til gymsal, og fungerte dessuten etter hvert som kinosal om kvelden. Da Stabæks høiere almenskole fikk nazistisk ledelse under 2. verdenskrig, søkte de fleste elevene seg over til Munchs skole, som fikk ca. 200 elever. Skolen ble stengt av nazistene i 1944, men undervisningen fortsatte i private hjem til krigens slutt, da skolen ble nedlagt. Bygningene ble senere leidd ut til annen skole- og barnehagedrift.”Villa Fredheim” er blitt pusset opp og istandsatt av familien, først på 1960-tallet og siden på 1990-tallet. Gymsalen er ombygd til atelier for billedkunstneren Kjell Munch. Deler av bygningsmassen har siden 1965 vært leid ut til kontorer.

Kilder: Villa Fredheim - Internett Bakken, Tor Chr. (red.), 2008: Budstikkas store asker og Bærum-leksikon Borgen, Per Otto, 2006: Asker og Bærum Leksikon Mohus, Arne, 1987: Stedsnavn i Bærum kommune

Liv Frøysaa Moe