Homewood

”Homewood” var polarforskeren Otto Sverdrups (1854-1930) hjem fra 1908 til han døde. Så vidt vites hadde eiendommen dette navnet da Sverdrup overtok den.

 Bygningen er oppført i 1889 i sveitserstil. Stilen har sitt utspring i romantikken og samtidens interesse for det ekte og naturlige. Den kom til Norge gjennom norske arkitekter som hadde studert ved tyske universiteter, og spredte seg raskt til de deler av landet som fikk jernbane og stasjonsbygninger i den nye stilen. Sandvika fikk sin jernbanestasjon i sveitserstil i 1872.

Stilen særpreges av store saltak og takutstikk med synlige, profilerte sperrer og bærebjelker. Sveitserstilshusene var ofte på 1½ etasje og hadde store krysspostvinduer i hovedetasjen. Andre kjennetegn er asymmetriske fasader og åpne eller innelukkede verandaer. Glassverandaene var rikt dekorert med utskjæringer, sandblåst og farget glass. ”Homewood” ble kåret til Bærums kulturminne i Kulturminnestafetten i 1997.Sverdrup er kalt ”the king of Arctic navigators”. Han gikk på ski over Grønland med Fridtjof Nansen og var skipper på polarskuta Fram under to omfattende polferder. Han tok dessuten initiativ til at Fram kom tilbake til Norge og fikk sin plass på museum på Bygdøy. I 1999 reiste Sandvika Rotary Klubb en statue av Otto Sverdrup på plassen ved Sandvika stasjon, som fikk navnet Otto Sverdrups plass.

I 1937 kjøpte Bjarne Walle” Homewood”. Han og fruen Margit testamenterte i 1962 huset til Bærum kommune. Betingelsen var at huset skulle brukes til hjem for nerveslitne og at deres navn skulle knyttes til stedet. Huset ble i noen år brukt av Utekontakten. ” Villa Walle” er i dag et tilbud til personer med moderate og lettere psykiske lidelser som bor i Bærum og som ønsker å ta i bruk sine kreative evner. Huset er organisert som en offentlig stiftelse med eget styre.

Liv Frøysaa Moe

Se flere kulturminner fra Bærum

Rik på Bærums historie