Søndre Skotta

Tunet på Søndre Skotta består i dag av to bygninger. Driftsbygningen på Søndre Skotta fra ca. 1900 eksisterer ikke lenger, men de store granittsteinene ved veien skal ha tilhørt fundamentet.

 Det antas at våningshuset er fra 1800-tallet, men tømmerkjernen i første etasje skal være mye eldre. Det er en kjeller med to små rom under den eldste delen. I første etasje var det to stuer og to kjøkkenrom med grue og vedkomfyrer. Trappen i svalgangen fører til annen etasje, hvor det var oppholdsrom og loft. Sidebygningen er den tidligere drengestua på gården. Tidlig på 1800-tallet bodde det 15 personer på gården. Åtte av dem var barn.

Veien mellom Søndre Skotta og Dalbo ble trolig anlagt i forbindelse med at de to gårdene ble slått sammen. Et kart fra 1850 viser to veier gjennom området: den ene fra Stein gård på vestsiden av Dælivannet til Fleskum, den andre fra Garlaus til Fleskum på østsiden av Dælivannet.

Litteratur:

  • Asker og Bærum Leksikon, Per Otto Borgen, 2006
  • Christensen, Trygve, Bærumsmarka før og nå med området Kolsås-Dælivann, 1999
  • Mohus, Arne, Stedsnavn i Bærum, Bærum oppmålingsvesen, 1987

Liv Frøysaa Moe

Se flere kulturminner i Bærum

Rik på Bærums historie