"Trollhaug" på  Blommenholm

Jugendstil

Stil-epoken har sitt utspring i kunsthåndverksmiljøer i Europa og har flere betegnelser (Art Nouveau, Style Modern, Stile Floreal m.fl). Arkitektene ville skape en ny stil som kunne erstatte den masseproduserte kopieringen av eldre stilarter som fant sted på slutten av 1800-tallet. Jugendstilens bygningsvolumer er ofte asymmetriske med dekor preget av organiske linjer og former. Stilen ble gradvis oppfattet som et uttrykk for en dekadent epoke og fikk aldri noen stor utbredelse. Mange norske arkitekter var på denne tiden mer opptatt av å utvikle en arkitektur som kunne representere nasjonale verdier for den unge nasjonen.

” Trollhaug” er en av flere villaer langs Gamle Drammensvei på Blommenholm som er oppført i jugendstil. Arkitekt Olaf Boye tegnet” Trollhaug” for byggmester C.O Woll i 1909. Woll oppførte selv bygget, men gikk konkurs rett etter arbeidene var ferdig.

Det valmede mansardtaket med arker og en liten svai nederst er typisk for jugendstilen. De dekorative vindusomrammingene og krysspostvinduene med små ruter i de øverste feltene er typiske stiltrekk.

Arkitekt Olaf Boye (1864-1933)

Etter utdannelse i Trondheim og flere år som assistent på arkitektkontor i Argentina etablerte Boye eget arkitektkontor i Kristiania i 1891. Her tegnet han en mengde leiegårder og villaer, vesentlig på Frogner og i Homannsbyen. Leiegården var ofte preget av nybarokk eller nyrenessanse mens de frittstående villaene gjerne var i en variant av sveitserstil. Etter 1902 arbeidet Olaf Boye som kommunearkitekt i Bærum. Blant hans arbeider her er Høvik Bad (1911), Grav skole (1917) og Stabekk skole (1905). Tidlig på 1900-tallet tegnet han flere villaer i jugendstil på Blommenholm.

Gamle Drammensvei

Etter at det ble funnet sølv på Kongsberg i 1623 ble ferdselsåren mellom sølvgruvene og Christiania viktig. Gamle Drammensvei fra 1660-tallet er en av landets første ingeniørkonstruerte veier og var hovedvei vestover frem til 1860. Veien har på flere strekninger bevart karakter og er et kulturminne av nasjonal betydning.

Bygningsmiljøet langs veien består av villaer som er representative for arkitekturen på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900- tallet. Villaene ble oppført på romslige tomter, ofte med flotte hageanlegg. Kjente norske arkitekter som Arnstein Arneberg, Holger Sinding-Larsen, Olav Boye, Blakstad og Munthe-Kaas, Odd Jebe og Geir Grung har bidratt til mye av den flotte arkitekturen..

I kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Bærum er Gamle Drammensvei avsatt som prioritert større kulturmiljø. Fra Sandvika til Høvik er veien og deler av bebyggelsen regulert til spesialområde bevaring.

Gro Magnesen

Se flere kulturminner i Bærum

Rik på Bærums historie