Sjøholmen

Sjøholmen er utskilt fra Blommenholm gård, eller Oksehoved som den het på 1300-tallet. Gården tilhørte Nesøygodset i middelalderen, og har senere hatt mange eiere

I 1872, samme år som Vestbanen kom, og Sandvika fikk egen jernbanestasjon, kjøpte overrettssaksfører Carl Herman Halvorsen Blommenholm. Fra 1876 og utover solgte han parseller til boliger og landsteder for Kristianiafolk. Eiendommene lå langs den sørvestre delen av Gamle Drammensvei. Fredheim, som senere ble Munchs pensjonatskole, var en av de første parsellene som ble solgt. Da Halvorsen solgte Blommenholm gård i 1898, beholdt han Sjøholmen, hvor han bygget en stor villa i sveitserstil og bodde der til han flyttet til Kristiania i 1907. Halvorsen var ordfører i Bærum fra 1882-86 og fra 1892-98. I 1915 kjøpte Clarin Mustad Sjøholmen. Stedet ble nå drevet som et småbruk med fruktdyrking, fjørfehold etc.

Kommunen kjøpte Sjøholmen i 1971. I 1972 fikk Musikk- og kulturskolen i Bærum, som også driver Den kulturelle skolesekken, tilhold i hovedbygningen. Sandviksbukta skole holder til i det tidligere stuehuset etter husmannsplassen. Dette er en alternativ skole hvor halvparten av skoletiden blir brukt til praktisk arbeid. I 1976 ble bygningen pusset opp i forbindelse med at Wolfgang Plagge fikk bruke den som stipendiatbolig. Sjøholmen maritime senter har hatt lokaler i den gamle stallbygningen siden 1983. Senteret driver opplæring i maritime ferdigheter, sjøvett og friluftsliv for elever fra grunnskolen.

Kilder:

  • Borgen, Per Otto - Asker og Bærum Leksikon, 2006
  • Mohus, Arne - Stedsnavn i Bærum, Bærum oppmålingsvesen 1987
  • SEFRAK-registreringer 1994

Liv Frøysaa Moe

Se flere kulturminner i Bærum

Rik på Bærums historie