Frelsesarmeen, Sandvika

Frelsesarmeen er en organisasjon som utmerker seg spesielt som hjelper i nøden og som sterk bidragsyter til sosial inkludering. I desember er deres virksomhet og tilstedeværelse særlig synlig.

Frelsesarmeen ble grunnlagt av William og Cathrine Booth i 1865, først under navnet Øst-Londons kristne misjon. Bakgrunnen for initiativet var den store nøden innbyggerne levde under i slummen. 22. januar 1888 ble Frelsesarmeen etablert i Norge. Her omfatter arbeidet fattigdomsbekjempelse, barne- og familievern, rusomsorg, eldreomsorg, familiegjenforening, kriminalomsorg og barnehager. Frelsesarmeen i Norge samarbeider med Frelsesarmeen i nærmere 40 land i Asia, Afrika, Europa og Latin-Amerika.

Frelsesarmeen i Sandvika er 100 år i år.

Det første korpset i Bærum startet på Høvik i mai 1898, men da som Kristiania IIIs forlengede arm. Arbeidsinnskrenkning ved Høvik Verk bidro til at Sandvika korps ble åpnet 3. september 1910. De første ti soldatinnvielsene fant sted 5. februar 1911. Den sosiale virksomheten ved Sandvika korps var i mange år utdeling av matpakker og tøy og dessuten enkel økonomisk bistand. Dette ble finansiert av bl.a. julegrytene. Fra 1918–1933 drev Frelsesarmeen et guttehjem for Høvik Glasværk. På 1960-70-tallet kom utliggerproblemet også til Sandvika, og Frelsesarmeen bisto med matservering. I 1983 åpnet Frelsesarmeen dørene for” Kaffe-treff” på lørdagskveldene. Dette utviklet seg senere til” Åpent hus” på søndager. Da Frelsesarmeen fikk forespørsel fra Rådhusforvalterens kontor om å gjøre noe for uteliggerne, åpnet de i 1983 varmestue.

Frelsesarmeens hus i Sandvika ble oppført i 1925 etter arkitekt H. Dahls tegninger. Bygningen er senere tilbygd og ombygd en rekke ganger, bl.a. ved arkitekt Kjell Veine.

Kilder:

  • SEFRAK-registeret
  • Frelsesarmeens internettsider
  • Liv Frøysaa Moe

Se flere kulturminner i Bærum

Rik på Bærums historie