Hotell Oslofjord

I 2011 er det 100 år siden Norske Arkitekters Landsforbund ble stiftet. I Bæringen markeres jubileet med å presentere arkitektur i Bærum fra slutten av 1800-tallet og frem til i dag

1980-tallet

Postmodernismen ble en reaksjon på den nøkterne arkitekturen som hadde preget etterkrigstiden. Den postmoderne stilen karakteriseres av at arkitektoniske motiver fra tidligere epoker ble blandet og satt sammen på ofte utradisjonelle måter. I kontrast til tidligere stiler hørte ikke nødvendigvis form og struktur sammen. I dag vil nok mange synes at stilen er overdådig dekorativ. Det er relativt få gjennomført postmoderne bygg i Norge, men stilen kom til å påvirke boligbyggingen i en lang periode. Karnapper, takarker, smårutede vinduer og dreide søyler ble moderne.

Sheraton hotell (nå Thon Hotel Oslofjord)

er det mest gjennomført postmoderne bygget i Bærum. Bygget ble tegnet av arkitektfirmaet F.S. Platou AS i 1985. De relativt lukkede fasadene er bare brutt av hjørnene som trapper ut øverst og den store baldakinen over inngangspartiet. Helt skjermet fra det kjølige, lysegrønne eksteriøret er det innvendig atrium med glasstak. Her har ideen vært å skape et varmt og fargerikt byrom; en piazza med marmorsøyler, vann, trær, bar og spisested. Midt i rommet står en dominerende marmorskulptur av Knut Steen. Det ble lagt stor vekt på lyssetting som skifter gjennom døgnet og med årstidene. Den dekorative og kontrastfulle stilen er gjennomført helt ned til minste detalj både i eksteriør og interiør

Arkitektfirmaet F.S. Platou AS

Frithjof S. Platou (1903-1980) startet sitt eget firma i 1930. Han var kjent som en dyktig arkitekt med stor forretningssans og på 1970-tallet var arkitektkontoret et av Norges største. Ledelsen av kontoret ble senere overtatt av sønnen John. Firmaet har tegnet en rekke forretningsgårder, hoteller og boligblokker. På 1980-tallet var to av Norges mest sentrale postmoderne arkitekter; Jan Digerud og Jon Lundberg tilknyttet firmaet. Jan & Jon var kjent for sine fabulerende og formgivende evner og leverte vesentlige bidrag til de postmoderne interiørene i Hotell Sheraton

Gro Magnesen

 

Se flere kulturminner i Bærum

Rik på Bærums historie