Sjøflyhavna på Fornebu

I 1934 kjøpte Oslo kommune 915 mål på Fornebulandet for å anlegge flyplass. På knappe fem år ble det bygget en sjøflyhavn og en vanlig lufthavn. Sjøflyhavna ved Rolfsbukta var det første flyanlegget som ble tatt i bruk på Fornebu, en og en halv måned før åpningen av flyplassen 1. juni 1939. Mens resten av flytrafikken som kjent er historie, takser fortsatt sjøflyene inn til den gamle sjøflyhavna.

Det er ikke bevart bygninger fra sjøflyhavnas første tid. Den eldste bygningen er ekspedisjons- og kontorbygningen fra 1948. Den er tegnet av Det Norske Luftfartselskap og er et markant funksjonalistisk bygg. Opprinnelig inneholdt bygningen kontorer med en tilhørende restaurant. Allerede på 1950-tallet ble den ombygd til å bli kun restaurant, og fikk navnet Sjøflyhavna kro. Det tok ikke lang tid før den var et populært utfartssted.

Funksjonalismen kjennetegnes av enkle geometriske former, flate tak, fasader uten dekor og store vindusåpninger, der vinduene ofte danner bånd i fasaden. Den gamle ekspedisjonsbygningen har alle disse elementene, men den langt utstikkende gesimsen, med en tårnlignende inntrukken andreetasje, gir bygningen et karakteristisk og luftig utseende. Bygningens utforming gir assosiasjoner til luftfart og marine aktiviteter

Høsten 2008 startet istandsettingen av kroen. Den skulle reetableres som helårs restaurant. Bygningen er malt i sin opprinnelige og særpregete farge og den utvendige trappen opp til takterrassen har blitt gjenoppført. Inne er veggene dekorert med minner fra gamle Fornebu. Sofabåsene er i brunt skinn, bordene slitte og bokhyllene fulle av bøker. Fra taket henger autentiske lamper fra 60-tallet. Sjøflyhavna kro fremstår i dag som en retroperle, og er en viktig del av Fornebus luftfartshistorie.

Kilder:

  • -” Forstudie av verneinteresser på Fornebu”, (1994), Bærum kommune-”
  • Månedens kulturminne, oktober 2008”, Akershus fylkeskommune-”
  • Budstikkas store Asker og Bærum leksikon”, Tor Chr. Bakken

Ida Haukeland Janbu

Se flere kulturminner i Bærum

Rik på Bærums historie