Silhuset ved Stovivann

Ved utløpet fra Stovivann ligger Silhuset som ble oppført tidlig på 1900-tallet. Bygningen er Bærums første vannverksbygning og ble brukt til å rense drikkevann.

Selskapet til Sandvigens Vel under ledelse av Donato Brambani hadde i 1898 startet ett privat vannverk i Bærum Det var relativt vanlig at private interesser stod for etablering av fellesgoder som veibelysning, veibygging og vannverk. Brambani var for øvrig en foregangsmann og startet betydelig industrivirksomhet i Sandvika og omegn på slutten av 1800-tallet.

1 1902 overtok Bærum kommune det private vannverket, og det er trolig i denne forbindelse at Silhuset ved Stovivann ble oppført. Inne i bygningen finnes flere store, støpte kummer med siler laget av trerammer med netting. Vannet ble ledet fra Stovivann og gjennom kummene før det ble distribuert til bruk som drikkevann. Silene ble jevnlig ettersett, rengjort og reparert. Dette var en svært enkel prosess sett i forhold til dagens krav til rensing, behandling og kontroll av drikkevann.

Stovivann brukes fortsatt til vannforsyning på to gårder, men Silhuset brukes ikke lenger av det kommunale vannverket og bygningen har i de senere år forfalt. Ved god hjelp av elever fra tømrerlinjen på Nesbru videregående skole og kommunale midler er huset imidlertid restaurert i 2003.

Bygningen ved siden av Silhuset er ett privat pumpehus som tilhører Stovi gård.

Forfatter Gro Magnesen

Se flere kulturminner i Bærum

Rik på Bærums historie