Haug gamle skole Haug gamle skole - hus

Haug skole består av tre generasjoner skoler som ligger vegg i vegg ved Griniveien ved Nordhaug gård. Den eldste er en av Bærums fem første fastskoler og sto ferdig i 1865

De andre fastskolene var Evje, Lysaker, Økri og Lommedalen. Før dette hadde omgangsskolen rådd grunnen i kommunen, bortsett fra verksskolene på Fossum Verk og Bærums Verk. I 1905 ble det oppført ny skolebygning på Haug og i 1971 åpnet Haug skole som interkommunal spesialskole for Asker og Bærum. Denne skolen er nå utviklet til skole og ressurssenter for elever med vansker på ulike områder. Den siste utvidelsen ble tatt i bruk i 2000.

Gamle Haug skole er bevart og består av fire bygninger. Den eldste skolebygningen er en halvannen etasjes trebygning med skolestue og lærerbolig under samme tak. Bygningen skal være tegnet av baron Harald Wedel Jarlsberg. Han var eier av Bærums Verk og satt i formannskapet 1848-1867. Til skolen hørte også bryggerhus og låve med fjøs. Læreren var samtidig klokker i Haslum kirke. Skolebygningen fra 1905 med to klasserom, ble oppført etter tegninger av arkitekt Olaf Boye. Den tidligere skolebygningen ble da bolig for læreren/klokkeren og en lærerinne.

Senere har gamle Haug skole vært brukt som avlastningsskole i flere omganger, først for Haslum skole fra 1922 til 1952, Eiksmarka skole i 1956, Evje skole 1957/58 og til sist som anneks for Haslum skole til denne ble utvidet. Deretter brukte forsøksgymnaset lokalene til spesialskolen etablerte seg i 1971.

Litteratur:

  • Borgen, Per Otto; Asker og Bærum leksikon, 2006.
  • Iversen, Helge; Bærum gjennom tidene, Trekk fra bygdas historie, 1979
  • Jensen, Ellen Rugstad; Skolen i svingen, Evje skole 140 år 1865-2005
  • Myhre, Jan Eivind; Bærums historie 1840-1980, 1982

Liv Frøysaa Moe

Se flere kulturminner i Bærum

Rik på Bærums historie