Bekkestua Bibliotek

1970-tallet

Etter 1945 var produksjonsmåter ofte toneangivende for byggets stil og frem til begynnelsen på 1980-tallet var arkitekturen preget av logiske og nøkterne byggemetoder. Ofte ble bygningselementer prefabrikkert og innpasset i modulsystemer. Arkitekturutviklingen trakk i mange retninger. Stiluttrykk som” brutalisme,” strukturalisme” og” nordisk modernisme” er eksempler på dette. Synlige strukturer, fleksible planløsninger, materialbruk og opplevelse av lys og skygge ble viktige elementer.

"Bekkestua Bibliotek".

Biblioteket på Bekkestua ble bygget som hovedbibliotek for Bærum og stod ferdig i 1981.

Biblioteket henvender seg mot Bekkestua sentrum med en åpne forplass. To bygningsfløyer omkranser plassen og leder publikum mot hovedinngangen. De store glassfasadene åpner bygget mot inngangen og eksponerer bibliotekets virksomhet.

Byggets øvrige fasader er relativt lukket. Den åpne vestibylen reflekterer byggets potensial for flerbruk. Her er kafé, peis, skiftende utstillinger og plass for kulturelle aktiviteter. Fra vestibylen er det adkomst til foredragssalen, møterom og biblioteket.I planlegging av bygget var det viktig at arealene skulle være åpen og fleksibel slik at de lett kunne tilpasse seg fremtidige endringer og krav. Dette ble oppnådd ved å bruke søyler som bærer betongdekkene. En annen viktig faktor i planleggingen var lys og lysgjennomgang. Lyset slipper inn i biblioteket via den store glassfasaden mot forplassen og fra høye, smale vinduer i de øvrige fasadene. Midt i rommet slipper dagslyset inn gjennom store overlysvinduer.Bekkestua bibliotek har et fint, lavmælt estetisk uttrykk typisk for 1970 tallets ”nordiske modernisme”.

Kommunearkitekten

Bærum hadde i mange år ansatt kommunearkitekter som var ansvarlige for å tegne offentlige bygninger som sykehjem, skoler og bibliotek.

Arkitekt Thomas Willoch og hans medarbeider Dag Olsen tegnet Bekkestua Bibliotek på slutten av 1970-tallet. Thomas Willoch ble senere slottsarkitekt mens arkitekt Dag Olsen ble kommuneplansjef i Bærum kommune. Kommunearkitektfunksjonen er nedlagt og private arkitektfirmaer engasjeres når offentlige bygg skal tegnes

Se flere kulturminner i Bærum

Rik på Bærums historier