Finstadkvartalet

Finstadkvartalet representer to nyvinninger som har vært helt sentrale for utviklingen i vårt århundre, bilen og elektrisitetsforsyning.

Fords historie i Sandvika begynte i 1924. Da etablerte Paul Finstad Finstads Autoco A/S i det som den gang var Sandviken Automobilverksted, bakgården til et lite 1 ½ etasjes trehus langs den tids Drammensvei. Eiendommen lå omtrent der Finstadgården ligger i dag. I 1938 hadde virksomheten 24 ansatte. Paul Finstad drev virksomhet frem til 1. april 1940.

Finstads Autoco AS ble drevet videre av familiene Røhne og Selmer, med Bjarne Røhne og Hans Jørgen Selmer i spissen. Den Finstadgården vi kjenner i dag ble bygget i 1953 med Magnus og Anton Poulsson, far og sønn, som arkitekter. I 1968 ble den siste utbyggingen av verkstedet foretatt og parkeringshuset mot Anthon Wallesvei bygget, der Kiwi nå er etablert i underetasjen.

Shellstasjonen har helt siden starten holdt til i underetasjen. Familiene Røhne og Selmer skilte lag i 1965. Røhne drev videre virksomheten i Asker og Bærum samt Oslo Vest, mens Selmerfamilien hadde Oslo Øst. Ford var Asker og Bærums mest solgte bilmerke i 15 år på rad frem til 1992. I 1992 overtok Ford Motor Norge AS selv distribusjonen og salg av Ford og etablerte seg i større lokaler i Kværner Kuldes tidligere lokaler i Jongsåsveien. Fra 1998 er det Røhneselmer Sandvika As som har drevet virksomheten her.

Tom Røhne etablerte i 1998 i virksomhetens opprinnelige lokaler Finstadgårdens Bilsenter AS med import av biler. Gården eies av Johs Hansen Eiendom AS og er i dag sete for Snap Drive og NAF verksteder.

Brødrene Berntsen, en elektrisk installasjonsforretning, hadde til 1992 tilhold i naboeiendommen til Finstadgården.

Brødrene Berntsen var en gang en av Sandvikas store suksessfylte industribedrifter. Virksomheten ble etablert i Lier i 1912 av Andreas og Per Bentsen. De etablerte seg straks etter i Sandvika, først der Brambanigården ligger i dag. Ca. 1914 gikk firmaet over til entreprenørvirksomhet og bygde elektriske kraftledninger og elektrisitetsverk mange steder i landet. Som følge av dette arbeidet begynte bedriften i 1916 å fremstille elektrisk ledningsmateriell. De var leverandør til Statsbanene og statens anlegg og har levert armatur til flere kraftverk, samt eksportert til Sverige og Island.

I 1920 flyttet bedriften inn i baker Andersens lokaler i Anthon Wallesvei bak Sandvikens Gjestgiveri. Bygningen har siden blitt bygget på i flere etapper. I 1939 beskjeftiget fabrikken 30 arbeidere og hadde egen eiendom med tre etasjes murbygninger. Bedriften flyttet til Hønefoss i 1992.Johs. Hansen Eiendom AS overtok eiendommen og leier i dag ut til arkitektfirmaer m.m

Kilder:

  • Bærum Bibliotek: Lokalsamlingen
  • Budstikkas store Asker og Bærum Leksikon
  • Selskapet til Sandvikens Vel 1896-1996: 100 år i Sandvika

Ingunn Stuvøy

Se flere kulturminner i Bærum

Rik på Bærums historie