Spikerbrukfallet

Spikerbrukfallet er typisk for mindre kraftverk ved elver med lav vannføring. Det er det best bevarte kraftverket i sitt slag i Akershus. Langs Lomma er ytterligere to kraftstasjoner bevart; Guribysaga og Vøyen Mølle, men de er ikke i drift.

 

Spikerbrukfallet kraftstasjon ble bygget i 1914/1915 av Bærums Verk ved det 25 meter høye Spikerbrukfallet i Lomma. Formålet var "høispændt kraftoverføring i Vestre Bærum". I perioden 1915-1935 ble det anlagt ytterligere åtte kraftverk langs Lomma. Tre av disse; Vertshusfallet, Aurevann og Småvann, tilhørte også Bærums Verk Elektrisitetsverk (DVE). Da det nye kommunale vannverket skulle bygges i 1950, ble alle fallene og forsyningsområdene som tilhørte DVE overtatt av Bærum kommune, og kraftstasjonene ble etter hvert nedlagt. Etter å ha vært stengt i seks år ble Spikerbrukfallet kraftstasjon gjenåpnet i 1981. Anlegget var da oppgradert med nytt bygg i forlengelsen av det gamle, nytt aggregat og ny rørgate. Av de to gamle aggregatene ble det ene restaurert og tatt i bruk; det andre åpnet for å vise hva det består av. I 2000 overtok Bærum kommune kraftstasjonen av Energiselskapet Asker og Bærum A/S for en symbolsk pris. Spikerbruksfallet produserer i dag strømforbruk for 50-100 husstander. Anlegget har vært brukt som museums- og visningsstasjon for 10. klasser i Asker og Bærum og er åpen for omvisning sommerstid etter avtale (474 03 020).

Men bruk av fossekraften i Lommedalsvassdraget er mye eldre. Siden middelalderen har vassdragene vært utnyttet som drivkraft til kvernkaller, kverner, møller og sager. På 1600- og 1700-tallet ga vannhjul i Lomma direkte drivkraft til masovnens blåsebelger og til stangjernshammeren som dunket ut smijern. Stangjernshammeren i Spikerbruksfallet ble tatt av en storflom i 1638. Navnet Spikerbrukfallet er knyttet til spikerhammeren som ble ført opp samme sted senere. I 1818 var seks mann og tolv drenger i daglig arbeid ved spikerbruket. I 1840 ble det produsert 1-3 millioner spiker årlig. Spikerhammeren var i drift ut 1880-årene. Fra 1893 og utover ble Bærums Verks gamle vannhjul avløst av moderne turbiner, som ga strøm til belysning i støperiet og verkstedet, senere også til utendørs belysning.

Liv Frøysaa Moe