Arbeiderbolig på Bærums Verk

Bærums Verk var et av de eldste jernverkene i landet og den første industribedriften i Bærum. Bærumsverket ble på mange måter et helt selvstendig samfunn i forhold til resten av Bærum, med egne arbeiderboliger, skole og handelsted.

Dette var vanlig ved de gamle jernverkene, og det var et patriarkalsk forhold mellom verkseierne og dem som arbeidet ved verket. Vi skal se på en av disse arbeiderboligene.

«Stortinget» er navnet på en arbeiderbolig som ligger der en svinger ned på parkeringsplassen ved Bærums Verk, adresse Lommedalsveien. 189. Boligen er bygget på slutten av 1800-tallet og rommet leiligheter for 8 familier som alle jobbet på støperiet (jernverket gikk i 1874 over til å bli støperi). Navnet kommer av den voldsomme politiske diskusjon om rikspolitikken som gikk forut for Norges frigjøring i 1905. Mer offisielt er navnet Krydsbybrakka, etter byggmesteren som bygde den. Leilighetene i huset var på et rom og kjøkken, mange flyttet inn som nygift og levde der et helt liv. På tunet finnes fortsatt også bryggerhuset der rulla sto. Dette huset ble også brukt som møte og festlokale, en kort stund også som skolestue. Bygningen var i bruk som bolig helt til 1964 da støperiet ble lagt ned. Da veien ble lagt om, hovedveien fra Sandvika gikk jo gjennom Verksgata -ikke utenom som i dag - måtte flere av husene her rives. Verksgata var selve livsnerven i verksmiljøet, gata er i dag er et levende bilde på hvordan det gamle verkssamfunnet var. Samlet gir det et godt bilde at et arbeidsmiljø som har utviklet seg gjennom generasjoner

Ingunn Stuvøy

Se flere kulturminner i Bærum

Rik på Bærums historie