Løkkeåsveien 2

Bærums første egne kommunehus ble tatt i bruk den 20. april 1899. Bygningen er tegnet av slottsarkitekt Hjalmar Welhaven i nasjonalromantisk dragestil.

Det var en stil som oppsto på slutten av 1800-tallet og som hentet inspirasjon fra vikingtid og middelalder. Stilen gir assosiasjoner til stavkirker, stabbur og tømmerhus. Bygningen inneholdt opprinnelig kommunestyresal og formannskapssal i første etasje og leilighet i andre og tredje etasje. Stallene og utedoene som opprinnelig sto på gårdsplassen er revet. Elektrisk lys fikk bygningen i 1906. I kjelleren finnes det ennå varetektsceller fra den gang politiet holdt til i huset.

Behovet for et eget kommunelokale ble påpekt allerede et par år etter at formannskapsloven ble vedtatt i 1837 og landet fikk folkestyre og stemmerett. De folkevalgte tilhørte eliten i samfunnet. Mellom 1846 og 1890 besto de av en prest, en baron, en forvalter, en seminarbestyrer og 15 gårdbrukere. Før Bærum endelig fikk eget kommunehus, hadde de folkevalgte holdt til på Fornebo gård, Bærums Verk og i leide lokaler i Sandvika; fra slutten av 1860-årene i Erich Walles hus (ved Finstadgården i dag), og fra 1873 i Ringigården, som den gang var en trebygning i sveitserstil. Allerede etter få år var kommunehuset i Løkkeåsveien fra 1899 for lite, og i 1927 flyttet administrasjonen til Herredshuset (østre fløy i rådhuset), mens sorenskriveren flyttet inn i Løkkeåsveien 2. Bærum kommune hadde deretter kontorer i bygget til politiet flyttet inn ved årsskiftet 1934/35. I forbindelse med krigsutbruddet måtte politiet flytte ut, men kom tilbake etter krigen, først som del av Oslo Politikammer, og fra 1. juli 1949 som det nyopprettede Asker og Bærum Politikammer. Etter at politiet flyttet ut i 1967, har huset hatt mange brukere; Heimevernet, Bærum Husflidsforening, Klubben Fritidssenter for utviklingshemmede, Kulturstasjonen og siden 2001 har avdeling Tilrettelagt fritid i Bærum kommune hatt kontorer der, og tilrettelagt for fritidsaktiviteter i huset og andre steder.

Litteratur:

Andersen, Berit, Spor i landskapet, et riss av kulturhistorien i Akershus, 2006Jacobsen, Jacob: Sandvika - i Bærum, 1979Moe, Liv Frøysaa, Kulturminner i Sandvika, Rapport til kommunedelplan Sandvika, 2005Myhre, Jan Eivind, Askers og Bærums historie, Bærum 1840-1980, 1982ForfatterLiv Frøysaa Moe

Se flere kulturminner i Bærum

Rik på Bærums historie