Søndre Wensaas

Wensaasgårdene ligger så vakkert i kulturlandskapet i Lommedalen at man skulle tro adjektivet” ven” var opphavet til navnet. Men ifølge navnegranskerne ble navnet skrevet Wendelsaas på 1600-tallet og antas å komme av betydningen kroket eller bøyet, som knyttes til landskapets former i øst.

De fire tunene ligger så tett at man får fornemmelsen av klyngetun. Både Øvre og Nedre Wensaas var krongods i 1661.

Søndre Wensaas ble eget bruk da Nedre Wensaas ble delt mellom de to brødrene Paul og Kristen Bentsen i 1763. Gårdsbrukene er overlevert fra slektsledd til slektsledd frem til i dag siden faren, Bent Jansen, kjøpte Nedre Wensaas av overhoffrettsassessor Nils Toller i 1730. Nils Toller var en av de store oppkjøperne av krongods. Før gården kom på private hender, hadde den vært knyttet til Bærums Verk. Wensaasgårdene setret på Vensåsseter sammen med Kirkeby, Muserud og Tasserud. Nedre og Søndre Wensaas har hatt flere husmannsplasser. Plassen Bonna, som ble fradelt fra Søndre i 1886, Tunet på Søndre Wensaas består av våningshus, bryggerhus, stabbur, driftsbygning og vognskjul. Våningshuset ble oppført i 1715 og bygd på i flere omganger. Fostret senere den kjente skiløperen Narve Bonna. Navnet ble også landskjent gjennom skifabrikken som laget Bonnaski

Driftsbygningen er fra 1885, mens stabbur, bryggerhus og vognskjul er oppført mellom 1900 og 1925. Nytt sauefjøs ble oppført i 2005 etter at Anne Helene Wensaas overtok gården (se Slektsgård i Lommedalen).

Kilder:

  • Mohus, Arne, Stedsnavn i Bærum, Bærum oppmålingsvesen, 1987
  • Anne Helene Wensaas, gårdbruker

Liv Frøysaa Moe

Se flere kulturminner i Bærum

Rik på Bærums historie