Løkeberg gård

Løkebergtunet ligger høyt og flott på åsen vest for Øverlandselva. Gården Løkeberg har vært et bosted siden folkevandringstiden (400-ca 600 e.kr). Navnet er sammensatt av Laukr (løk) og berg, og kommer fra løk (muligens ramsløk) som vokser langs berget.

I 1843/44 ble gården delt mellom brødrene Christen og Hans Christensen, og fikk navnene Øvre og Nedre Løkeberg. Nedre Løkeberg ble lagt på andre siden av Øverlandselva, like nord for Løkebergfossen. Her ligger drengestua, trolig fra 1700-tallet, som ble flyttet fra Øvre Løkeberg. I tillegg er det murer fra stabbur og låve.

Nærheten til Øverlandselva hadde stor betydning for gården og her lå det både kvern og sag. I tillegg hadde gården fri adgang til fiske både i Øverlandselva og i Engervannet. I skylddelingen ble de to gårdene enige om å ha kalkberg, kalkovn, smie, badstue, sag og kvernhus felles. Det har vært en betydelig kalkproduksjon som har sikret gårdene gode inntekter.

Hovedbygningen på Øvre Løkeberg er fra 1700-tallet og ble fredet av Riksantikvaren i 1939. Den er en staselig midtkammerbygning med detaljer fra ombygninger på 1920-tallet. Bygningen fungerer i dag som privat bolig. Låven ble fjernet i forbindelse med utbyggingen av Løkebergtunet på slutten av 1980-tallet. Hovedbygning, kårstue, stabbur og drengestue er fortsatt bevart.

Kilder:

  • Arne Mohus:
  • Stedsnavn i Bærum (1987)
  • Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)
  • Liv Marthinsen og Harald Winge: Asker og Bærum til 1840
  • SEFRAK-registreringer, Bærum kommune

Informanter:

  • Lars Os og Linken Apall-Olsen
  • Harald Kolstad
  • Ada Scheffler

Se flere kulturminner i Bærum

Rik på Bærums historie