Helleristinger

Jordbruksristninger – Bronsealderfenomen (1800 - 500 f.Kr)Ved Gjettum og Dalbo gård ligger en samling helleristningsfelt som samlet er av de største samlingene av jordbruksristiniger i Norge nord for Østfold.

I motsetning til veideristninger (jaktristninger) som består utelukkende mye av ulike dyremotiver, består jordbruksristninger av motiver hentet fra bondens verden. Hester, kyr, mennesker, forsåler, solkors, skålgroper, vogner og skip er typiske motiver for denne typen av helleristninger. På menneskefigurer går ofte en overdrevet erigert penis igjen, slik at en regner med at ristningene har vært tilknyttet en fruktbarhetskult. Jordbruksristninger er opprinnelig laget ved beite/åkermark og dateres helst til perioden bronsealder - 1800-500 f.Kr.

Jordbruksristninger ved Dalbo og Gjettum

De første helleristningene ble funnet i 1959 og i årene som fulgte ble det funnet flere. Helleristningene omfatter nå blant annet ca. 40 skipsfigurer, fotsåler, kretsfigurer og skålgroper fra Bronsealderen. De fleste av skipsfigurene i Norge skrives helst til å tilhøre bronsealderen. Skipsfigurene ved Gjettum og Dalbo antyder at denne praksisen har fortsatt et godt stykke inn i Bærums jernalder – noe som gjør disse ristningene til ganske unike og enestående.

Mer” moderne” skip – førromersk jernalder (500 f.Kr- år 0).

Ved disse lokalitetene kan man se endringer som skjer i skipsteknikken relativt klart. Fra Bronsealderens skipsfigurer hvor båtene har dobbel stavn, padles og ikke har styreårer kommer en mer” moderne” skipstype som blir rodd og har en enkel stavn. Disse skipene er tolket å være av jernalderkarkater. På Helleristningsfeltene Gjettum og Dalbo mener man å kunne se direkte spor av denne skipskonstruksjonen. Det er her interessant å se at disse to feltene ligger i umiddelbar nærhet av hverandre, hvor en da kan tenke seg en gjenværende rest av ristningstradisjon som er aktiv i Bærum et godt stykke inn i jernalderen (førromersk jernalder (500 f.Kr – 0). Dette indikeres ytterligere ved at det på feltene, enten i form av skip eller andre figurer, er figurer som er tidstypiske for, og tradisjonelt knyttes til bronsealderen.

På Gjettum er det registrert 7 felt som inneholder en rekke skipsfigurer. På Dalbo er det registret 10 felt av den slags. Fornminnene i området er skiltet og en kultursti rundt mellom de ulike lokalitetene er etablert –hvilket gjør området perfekt for en søndagstur i vårværet.

Litteratur:

Bengtsson, L.

1999. Skålgropen – det enkleste og mest kompliserte symbolet av alle. Helleristninger i grensebygd. Bohuslän og Østfold, red. Hygen, A-S., og L. Bengtsson, s. 121- 128. Warne Förlag, Sävedalen.

Østmo, E.

2006 Skipsmotivet på helleristninger fra jernalderen på Østlandet. Klink og seil – Festskrift til Arne Emil Christensen, red. Arisholm, T., K. Paasche og T. L. Wahl, s. 57-72. Norsk Sjøfartsmuseum og Kulturhistorisk Museum. Oslo.

Østmo, E.

1990 Helleristninger av sørskandinaviske former på det indre Østlandet. Universitetets Oldsaksamling Skrifter. Ny rekke, nr. 12. Oslo.

Nettkilder:

  • Kulturnett
  • Akershus
  • Askeladden
  • Kulturminnesøk
  • Bjørn Christian Edvardsen

Se flere kulturminner i Bærum

Rik på Bærums historie