Ballerud gård

Ballerud gård – fjerdingsgård fra 1300-tallet

Den siste familien på Ballerud kom til i 1906 da Johs Faale kjøpte gården, etter å ha vært forpakter på Store Stabekk. Johs Faale satte i gang med grønnsaksproduksjon i stor skala, en relativt ny drift på gårder i Bærum på den tiden.

Til det krevdes en stor arbeidsstyrke, og det var til tider over 100 mennesker i arbeid på gården. Fjerdingsgård var betegnelsen på et gårdsbruk som i størrelse og verdi tilsvarte en fjerdedels fullgård.

Eksperimenterte med frø

Johs Faale var teknisk interessert og var tidlig ute med å skaffe seg elektriske nyvinninger. Han eksperimenterte med frø av kålhoder, og lykkes med å få fram en ny type kålhode som ble en suksess. I 1924 startet datter Ingrid Faale opp produksjon av stauder og busker og et anleggsgartneri. Omlegging på 50-talletPå 50-tallet førte omveltninger i samfunnet til at Ballerud la om til kornproduksjon som gav en mye lavere bruttoomsetning. Kun tomat- og agurkproduksjon ble drevet videre, men utsiktene her var også dystre fordi prisene stod stille mens lønninger og oljepris steg dramatisk. I 1972 var drivhusproduksjonen blitt ulønnsom, og Ballerud la om til blomsterproduksjon, som var mindre arbeidskrevende.

Gunnar Faale overtok gartnerbedriften fra sin tante, og startet senere Ballerud Hagesenter. I 1992 blir drivhusene revet, og golfbane med driving range ble bygget.

Ute til høring

Tunet består i dag av våningshus, stabbur og en drengestue fra 1870-tallet, samt en låvebygning fra 1922. Tunet er regulert til spesialområdet bevaring, mens jordene til Ballerud er ute til høring for omregulering til boliger.

Se flere kulturminner i Bærum

Rik på Bærums historie