Bautasteinen i Strandparken

Ved siden av den nyrestaurerte kiosken i Strandparken står en fire meter høy bautastein. Steinen er i granitt, og på alle fire sider er det hugget inn figurer og runetegn.

 Figurene danner en vannrett bord. Ordene som er meislet inn på de fire sidene over borden er "STAAR TIL DOVRE FALLER". Runene under figurborden gir setningen "HENRIK HOMAN SATTE STENEN".

Strand var familien Homans sommersted fra 1870-årene og frem til 1923, da Bærum kommune kjøpte eiendommen. Husmannsplassen Strandbakken, som opprinnelig lå her, hørte inn under Store Stabekk gård. Homan bygde et nytt sommerhus og en forpakterbolig vest for husmannsplassen.

Henrik Homan (1824-1900) var høyesterettsadvokat. Sammen med broren grunnla han Homansbyen i Oslo, der de oppførte bolighus i mange ulike stilarter. Homan var opptatt av nærings- og eiendomsutvikling, bl.a. var han engasjert i Lysaker Kjemiske Fabrikk og Nitroglycerinfabrikken samme sted. På 1870-tallet, da jernbanen ble anlagt gjennom Bærum, sikret han seg store eiendommer på bl.a. Stabekk, Høvik og Strand. Eiendommene ble senere utparsellert.

Bautasteinen i Strandparken er trolig reist i forbindelse med Henrik Homans 50-årsdag i mai 1874. Kanskje en vakker vårdag med store festligheter og høytidelig avduking?

Gro Magnesen

Se flere kulturminner i Bærum

Rik på Bærums historie