Egne hjem

Kommunestyret vedtok 4. juni reguleringen av Bekkestua nord som omfatter Gamle Ringeriksvei 39-53 og 42-44 samt Nadderudveien 1. Når vi kommer til Nadderudveien 1 nærmer vi oss et tradisjonsrikt bomiljø i Bærum, kalt Egne Hjem.

Egne hjem var et navn på ulike bevegelser i Norge som hadde som mål å gi arbeiderklassen egne boliger. Begrepet oppsto i 1902 og det første realiserte prosjektet var Egne Hjem på Nadderud. Det ble satt i gang i 1900 av Typografenes Byggeselskap, som så skiftet navn til Egne Hjem i 1902.

Byggeselskapet bygde 70-80 selveierboliger på Nedre Nadderud gårds grunn i tiåret 1900-1910. Selskapet ble oppløst da bebyggelsen sto ferdig og medlemmene fikk selv eiendomsretten til husene. Egne Hjem på Nadderud var det første boligselskapet i Norge utenom byene og det hadde eget stoppested på Kolsåsbanen. Området lå i dalsøkket der Bærumsveien nå går mellom Bekkestua og Ringstabekk. Friområde Birkelunden ved krysset Bjerkelundsveien – Parksvingen ble etablert i tilknytting til Egne Hjemutbyggingen rundt 1900.

Johan Adolf Foss var litograf og var en av dem første som for litt over 100 år siden flyttet in i den typograf/litograf-dominerte Egne Hjem kolonien i Bærum. Før den tid bodde han på Grünerløkka i Oslo og arbeidet ved kart- og litograferingskontoret i Christiania.

Se flere kulturminner i Bærum

Rik på Bærums historie