Fornebu flyplass

Fornebu var Norges Hovedflyplass fra 1939 til 1998, da Gardemoen sto ferdig. Det ble igjennom disse 59 år gjort flere påbygninger av både terminaler og rullebaner. Nå skal flyplassens verneverdi vurderes.

Arkitekt var Odd Nansen.

Arkitekt for disse byggene som ble reist i 1939 var Odd Nansen, Fridtjov Nansens sønn. Alle hans bygninger er preget av en nøktern, norsk funksjonalisme. Terminalbygningen var i tegl, tårnet i betong. Nye påbygninger kom utover på 50-tallet, bl.a. en kontorpaviljong foran terminalbygget og nytt tårn i tegl. I tillegg kom verkstedsgaten i tegl. Kontrasten mellom den buede trepaviljongen og den gjennomført blokkformen i terminalbygg, tårn, verksteder og hangar gir anlegget variasjon og liv. Mot slutten av 1950 årene ble Nye Fornebu prosjektert med ny terminalbygning. Anlegget med Kai Fjells veggmalerier sto ferdig 1964. Disse bevaringsverdige miljøene vil spille med når området skal utvikles videre.

Ingunn Stuvøy

Se flere kulturminner i Bærum

Rik på Bærums historie