Garlaus

I disse dager mures det på Garlaus. Håndverkere fra fjern og nær samles jevnlig på den lille plassen ved Ankerveien for å lære seg gammelt håndverk. Når prosjektet er ferdig, er Garlaus` gamle våningshus tatt ned og gjenoppbygget med opprinnelig og noen nye materialer. Og som en ekstra bonus - Bærum har fått seg en ny markahytte.

Garlaus ligger ved Ankerveien nedenfor Garlaushøgda, nord for Steinskogen gravlund. Dagens gravlund ligger på den tidligere gårdens grunn. De første opptegnelser om gården Garlaus er fra ca. 1400 og den tilhørte da Laurentiuskirkens hospital. Oslo Hospital sto som eier helt til 1737 da den daværende brukeren av gården, Jon Trulsen, kjøpte den. Jon Trulsen var gift med enken etter den forrige brukeren av gården som nok var en eldre kvinne da de giftet seg. Han fikk barn med en tjenestejente, en straffbar handling på den tid. Sorenskriver med 2 lagrettemænd indfandt sig den 8. februar 1699 paa gaarden for å efterse..hvad middel den der levende mand på Garløse kunne være eiende. *Boten han ble pålagt kunne han ikke betale, og han ble dermed dømt ble til straffarbeid på Bærums Verk. Hermann Krefting synes synd på hans kone som var sengeliggende på 2. året og betalte boten så Jon kunne stelle for henne. Da konen døde giftet Jon seg igjen med Margit Jørgensdatter fra Stein. 1740 solgte Jon gården til sin svoger Jon Jørgensen.

I 1883 ble gården kjøpt opp av Jørgen Steen fra Stein gård, som var en slektning av siste bruker. Gården ble senere drevet sammen med Stein gård og gårdshusene forfalt. Arkitekt Fritz Holland gjorde i 1901 en vurdering i et notat som også viser en skisse av huset. Stuedelen av huset blir revet, resten ble istandsatt og har vært i bruk til inntil for få år siden. I forbindelse med at Steinskogen gravlund ble etablert i 2003, ble Garlaus overtatt av kommunen. Huset restaureres i 2015 i regi av Bærum kommune og Akershus fylkeskommune med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB. I forbindelse med dokumentasjonsarbeidet har man funnet bygningselementer tilbake til 1700-tallet. Når restaureringsprosjektet er ferdig, kan vi avslutte turen langs den fredede Ankerveien i idylliske omgivelser ved markahytta på Garlaus.

Se flere kulturminner i Bærum

Rik på Bærums historie