Kolsåstoppen

Velkommen til en reise i Bærums rike kulturarv, - fra eldre steinalder, jernalder, middelalder og frem til i dag.

Sporene etter det våre forfedre har skapt finner vi igjen over hele kommunen. Gjennom ”Rik på historie” samles sporene fra vår arv mellom to permer - for å leses og læres.

Sporene er ofte uerstattelige. Også de omgivelsene som
kulturminnene er en del av kan være verdifulle. I Bærum består kulturminner og kulturmiljøer av om lag 750 eiendommer, som helt eller delvis er regulert til bevaring, og av ca 390 fredete kulturminner.

I ”Rik på historie” legger forfatterne vekt på å gjenspeile kommunens særpreg og mangfold. Heftet viser oss hvordan utviklingen har påvirket utformingen av bygninger og anlegg, og hvordan landskapet rundt oss er endret.

Det som gjør “Rik på historie” særlig interessant er at den er delt inn i både perioder og temaer. Her finner man informasjon om tema man er spesielt interessert i, alt fra samferdsel, krigsminner, næringsvirksomhet, til ferie og fritid.

Det er viktig at vi er bevisst våre kulturhistoriske, arkitektoniske og miljømessige verdier, både av hensyn til vår kulturarv og identitet, men også i en helhetlig miljø- og ressursforvaltning.

Heftet, som er rikt illustrert med bilder av kjente og mindre kjente kulturminner og -miljøer, er full av historiske fakta og krydret med små anekdoter. Redaksjonsgruppen, som består av Anne Sofie Bjørge, Tone Groseth, Ida Haukeland Janbu, Elin Horn, Gro Magnesen og Liv Frøysaa Moe har utarbeidet det spennende og innsiktsfulle heftet.

Jeg håper at mange, både unge og eldre, lar seg inspirere til å bli med på denne reisen i Bærums rike historie.

Lisbeth Hammer Krog
Ordfører i Bærum

 

Les mer fra Bærums historie

Kulturminner i Bærum