Fremmedarter - hagerømlinger som det også kalles - er fremmede planter som kan utgjøre en stor trussel for det biologiske mangfoldet i norsk natur.

artsdatabanken.no finner du en oversikt over alle fremmedarter

Hva kan hageeiere gjøre?

  • Gjør deg kjent med hvilke planter du har i hagen din og om de kan være en trussel for naturmangfoldet i ditt nærmiljø.
  • Plant ikke fremmedarter i hagen din, på grunn av faren for spredning.
  • Bekjemp fremmedarter, hvis de etablerer seg utenfor hagegjerdet.
  • Kast ikke planteavfall fra fremmedarter i naturområder eller på tilfeldige avfallsplasser.
  • Lever planteavfall fra fremmedarter som kan inneholde frukter eller frø til ditt lokale avfallsanlegg.
  • Når du handler eller bytter planter, bør du være oppmerksom på at det kan være med følgeorganismer som kan bli vanskelige å bli kvitt seinere.
  • Finner du fremmedarter i naturen, så meld fra på artsdatabanken.no

Slik kan du levere planter fra fremmedartslista

Fremmedarter må ikke leveres sammen med annet hageavfall. Planter og planterester fra disse pakkes godt inn i avfallssekker og medbringes til Isi avfallsanlegg, kontakt betjeningen når du kommer. Vi har containere som går til forbrenning. Slik hindrer vi at støv, frø og plantebiter ikke kommer i kontakt med annet hageavfall eller ut i naturen.

Mer informasjon

 

Fremmedarter

Kjempebjørnekjeks, Tromsøpalme Rynkerose Kjempeslirekne, parkslirekne Kjempespringfrø