Avfallsdeklarering for farlig avfall:

Fra 1. mai 2016 må alle næringskunder deklarere farlig avfall elektronisk. Se link til elektronisk deklareringsskjema under. Før en bedrift kan ta i bruk avfallsdeklarering.no, må det bestemmes hvem i bedriften som skal registreres som administrator.

Brukerveiledning for avfallsdeklarering (pdf)

Elektronisk skjema for avfallsdeklarering

Kreditt for næringskunder på Isi avfallsanlegg

Søknadsskjema om kreditt for levering av avfall på Isi avfallsanlegg finner du nedenfor: 

Søknadsskjema om kreditt for levering av avfall

I webrapporteringsportalen kan du selv hente ut rapporter på levert avfall. (lenken fungerer ikke)

Priser fra 1.1.2024

Kostnadene for å motta og håndtere avfall skal gjenspeiles i prisene.

Beskrivelse enhet Priser pr. tonn eks. mva 
Hageavfall, næring kr/tonn 634,80
Røtter og grener over 15 cm diameter kr/tonn 1 660,10
Rent trevirke kr/tonn 1 411,20
Metall kr/tonn    996,50
Papp og papir kr/tonn    996,50
Elektrisk avfall kr/tonn 1 660,10
Rene masser/jord, stein, betong osv. kr/tonn 1 078,70
Gips kr/tonn 1 991,90
Egensortering miljøstasjon kr/tonn 2 158,20
Restavfall, ikke brennbart kr/tonn 2 158,20
Gulvbelegg med ftalater kr/tonn 17 985,20
Asbest kr/tonn 4 815,20
Cu og cca impregnert trevirke kr/tonn 4 814,50
Klorparafin-holdige isolerglassruter kr/tonn 24 902,50
Pcb-holdige isolerglassruter kr/tonn 1 700,00
Gjennomsiktige avfallssekker kr/stk 24,00

 

Beskrivelse enhet kr.pr.kg eks. mva
Asbest, poser stk 72
Smittefarlig avfall stk 235,74
Ref spillolje kr/l 0,33
Spillolje kr/l 5,81
Olje/fettavfall kr/kg 17,76
Oljeforurenset masse kr/kg 15,27
Drivstoff og fyringsoljer kr/kg 9,13
Brukte oljefiltre kr/kg 7,8
Organiske løsningsmidler m/halogen kr/kg 30,22
Organiske løsningsmidler kr/kg 9,13
Maling, lim osv. kr/kg 7,47
Spraybokser kr/kg 17,76
Kvikksølv, kadmium, tungmetallholdig avfall kr/kg 747,1
Kvikksølvholdig avfall kr/kg 747,1
Kvikksølvholdige batterier kr/kg 9,96
Kadmiumholdig avfall kr/kg 747,1
Kadmiumholdige batterier kr/kg 9,96
Amalgam kr/kg 581,1
Lysstoffrør/lyspærer kr/kg 0,33
Uorganiske salter kr/kg 16,88
Blyakkumulatorer kr/kg 1,66
Småbatterier, sortert kr/kg 9,96
Litiumbatterier kr/kg 16,6
Uorganiske løsemidler og bad kr/kg 22,74
CCA impregnert trevirke kr/kg 4,81
Cyanidsalter kr/kg 182,62
Bekjempningsmiddel u/kvikksølv kr/kg 49,81
Bekjempningsmiddel m/kvikksølv kr/kg 581,06
Polymeriserende stoff, isocyanat kr/kg 42,67
Sterkt reaktivt stoff kr/kg 249,02
Herdere kr/kg 67,57
Organiske peroksider kr/kg 198,83
Uorganiske syrer kr/kg 22,74
Uorganiske baser kr/kg 25,23
Rengjøringsmidler kr/kg 18,26
Surt organisk avfall kr/kg 31,38
Basisk organisk avfall kr/kg 22,74
Organisk avfall m/halogen kr/kg 30,22
Organisk avfall u/halogen kr/kg 16,6
Kreosotimpregnert trevirke kr/kg 4,82
Cellegummi/brommerte flammehemmere kr/kg 21,58
Gulvbelegg med ftalater kr/kg 21,58
Isolasjonsmatriale (pur-skum, xps) kr/kg 62,62
Klorparafin-holdige isolerglassruter kr/kg 24,9
Klorparafin-holdig avfall kr/kg 24,9
Pcb- og Pct-holdig avfall kr/kg 27,73
Pcb-holdige isolerglassruter kr/kg 1,7
Fotokjemikalier kr/kg 13,28
Halon kr/kg 974,53
KFK gass kr/kg 487,39
Asbest kr/kg 4,82
Brannslukkere kr/kg 27,73
Gassbeholder kr/kg 27,73
Miljøgebyr kr/kg 0,05
Utfylling av deklarasjonsgebyr stk 236,43
Timepris farlig avfall stk 945,72