Avfallsdeklarering for farlig avfall:

Fra 1. mai 2016 må alle næringskunder deklarere farlig avfall elektronisk. Se link til elektronisk deklareringsskjema under. Før en bedrift kan ta i bruk avfallsdeklarering.no, må det bestemmes hvem i bedriften som skal registreres som administrator.

Brukerveiledning for avfallsdeklarering (pdf)

Elektronisk skjema for avfallsdeklarering

Kreditt for næringskunder på Isi avfallsanlegg

Søknadnadsskjema om kreditt for levering av avfall på Isi avfallsanlegg finner du nedenfor: 

Søknadsskjema om kreditt for levering av avfall

I webrapporteringsportalen kan du selv hente ut rapporter på levert avfall. 

Priser fra 1.1.2022

Kostnadene for å motta og håndtere avfall skal gjenspeiles i prisene.

Beskrivelse enhet Priser pr. tonn eks. mva 
Hageavfall, næring kr/tonn 460
Røtter og grener over 15 cm diameter kr/tonn 1 300
Rent trevirke kr/tonn 1 100
Metall kr/tonn   780
Papp og papir kr/tonn   780
Elektrisk avfall kr/tonn 1 300
Rene masser/jord, stein, betong osv. kr/tonn 840
Gips kr/tonn 1 560
Egensortering miljøstasjon kr/tonn 1 680
Restavfall, ikke brennbart kr/tonn 1 680
Gulvbelegg med ftalater kr/tonn 16 880
Asbest kr/tonn 3 800
Cu og cca impregnert trevirke kr/tonn 3 800
Klorparafin-holdige isolerglassruter kr/tonn 19 480
Pcb-holdige isolerglassruter kr/tonn 1 500
Gjennomsiktige avfallssekker kr/stk 20

 

Beskrivelse enhet kr.pr.kg
Asbest, poser stk 48
Smittefarlig avfall stk 184,5
Ref spillolje kr/l 0,26
Spillolje kr/l 4,55
Olje/fettavfall kr/kg 13,9
Oljeforurenset masse kr/kg 11.95
Drivstoff og fyringsoljer kr/kg 7,14
Brukte oljefiltre kr/kg 6,11
Organiske løsningsmidler m/halogen kr/kg 23,64
Organiske løsningsmidler kr/kg 7,14
Maling, lim osv. kr/kg 5,85
Spraybokser kr/kg 13,9
Kvikksølv, kadmium, tungmetallholdig avfall kr/kg 584,6
Kvikksølvholdig avfall kr/kg 584,6
Kvikksølvholdige batterier kr/kg 7,8
Kadmiumholdig avfall kr/kg 584,6
Kadmiumholdige batterier kr/kg 7,8
Amalgam kr/kg 454,7
Lysstoffrør/lyspærer kr/kg 0,26
Uorganiske salter kr/kg 13,21
Blyakkumulatorer kr/kg 1,3
Småbatterier, sortert kr/kg 7,8
Litiumbatterier kr/kg 13
Uorganiske løsemidler og bad kr/kg 17,8
CCA impregnert trevirke kr/kg 3,8
Cyanidsalter kr/kg 142,9
Bekjempningsmiddel u/kvikksølv kr/kg 3,8
Bekjempningsmiddel m/kvikksølv kr/kg 454,7
Polymeriserende stoff, isocyanat kr/kg 33,4
Sterkt reaktivt stoff kr/kg 194,9
Herdere kr/kg 52,87
Organiske peroksider kr/kg 233,82
Uorganiske syrer kr/kg 17,8
Uorganiske baser kr/kg 19,74
Rengjøringsmidler kr/kg 14,3
Surt organisk avfall kr/kg 24,55
Basisk organisk avfall kr/kg 17,8
Organisk avfall m/halogen kr/kg 23,64
Organisk avfall u/halogen kr/kg 12,99
Kreosotimpregnert trevirke kr/kg 3,76
Cellegummi/brommerte flammehemmere kr/kg 16,88
Gulvbelegg med ftalater kr/kg 16,88
Isolasjonsmatriale (pur-skum, xps) kr/kg 49
Klorparafin-holdige isolerglassruter kr/kg 19,48
Klorparafin-holdig avfall kr/kg 19,48
Pcb- og Pct-holdig avfall kr/kg 21,69
Pcb-holdige isolerglassruter kr/kg 1,5
Fotokjemikalier kr/kg 10,39
Halon kr/kg 974,53
KFK gass kr/kg 487,39
Asbest kr/kg 3,8
Brannslukkere kr/kg 21,69
Gassbeholder kr/kg 21,69
Miljøgebyr kr/kg 0,02
Utfylling av deklarasjonsgebyr stk 185
Timepris farlig avfall stk 740
     

 

Ansatte på Isi gjenvinningsstasjon

Besøksadresse

Isiveien 60
1340 SKUI

Postadresse:

Bærum kommune
Isi gjenvinningsstasjon
Postboks 700
1304 SANDVIKA

Åpningstider Isi

 • Uke 27-30:
  • Mandag, tirsdag, onsdag og fredag: kl. 7.-16
  • Torsdag kl. 7-18
  • Lørdag: kl. 8-16

Ordinære åpningstider

 • Mandag-torsdag: kl 7-21
 • Fredag: kl. 7-16
 • Lørdag: kl. 8-16
 • Søndag: stengt

Åpningstider på Arba gjenbruk 

 • Mandag-torsdag: kl. 7-21
 • Fredag: kl. 7-16
 • Lørdag: kl. 8-16
 • Søndag: stengt
 • Arba er sommerstengt 2. juli-30. juli.