Isi på hjul er et mobilt avfallsmottak, som skal gjøre det enklere å levere avfall og ombruksartikler i mindre mengder.

Oppstartsdato for Isi på hjul er den 2. mai og adressene for de ulike dagene er (alle dager mellom klokken 16.00 - 20.00)

 • Mandag: Forneburingen 1, 1360 Fornebu
 • Tirsdag: Leirdueveien 73, 1349 Rykkinn
 • Onsdag: Grini Næringspark 2, 1361 Østerås
 • Torsdag: Bærumsveien 324, 1344 Haslum

Inntil videre er det bare Vipps som er gyldig betalingsmulighet
Isi på hjul er stengt 17. mai, 25. mai, 26.mai 6.juni stengt i ukene 27-30 (hele juli) og stengt i uke 52

Hva kan du levere?

Du kan levere inntil to gjennomsiktige avfallssekker til det mobile mottaket, som du selv kildesorterer i containeren. Gjenstander kan ikke være lengre enn 1 meter. Du kan også sette igjen små ombruksgjenstander. Isi på hjul er bemannet av hyggelig personale, som kan hjelpe deg med å sortere.

Betaling

En levering koster 40,- kroner og kan betales med både kort og Vipps. Vi tar ikke imot kontanter. 

Containeren er kun for privat husholdningskunder bosatt i Bærum kommune. Næringskunder henvendes til Isi gjenvinningsstasjon. 

Dette kan du levere til Isi på hjul:

 • Trevirke (ikke impregnert)  
 • Metall, Nespressokapsler 
 • Plastavfall  
 • Isopor  
 • Papir og papp  
 • Keramikk og porselen  
 • Klær, sko og andre tekstiler 
 • Små-elektronikk og elektrisk avfall  
 • Batterier, lyspærer og lysrør  
 • Farlig avfall, maling, lim og lignende.

Farlig avfall og små-elektronikk er gratis å levere.   

Oppstartsdatoen og stoppestedene for Isi på hjul blir annonsert her. Det er ikke tillatt å sette igjen avfall når containeren ikke er på stedet.

Isi på hjul - bilde av container
Isi på hjul - mobilt mottak for avfall

Kontaktinformasjon Isi på hjul

Isi på hjul

Mob: 457 37 186

Telefontid: mandag–torsdag, kl. 16–20.