Isi på hjul er et mobilt avfallsmottak, som skal gjøre det enklere å levere avfall og ombruksartikler i mindre mengder.

Stoppesteder for Isi på hjul finner dere i listen under. Åpningstider er kl. 16.00-20.00 alle dagene.

 • Mandag: Forneburingen 1, 1360 Fornebu
 • Tirsdag: Leirdueveien 73, 1349 Rykkinn
 • Onsdag: Grini Næringspark 2, 1361 Østerås
 • Torsdag: Bærumsveien 324, 1344 Haslum

Isi på hjul er stengt 6. juni, uke 27-30 (hele juli) og uke 52.

Inntil videre er det bare Vipps som er gyldig betalingsmulighet.

Hva kan du levere?

Du kan levere inntil to gjennomsiktige avfallssekker til det mobile mottaket, som du selv kildesorterer i containeren. Gjenstander kan ikke være lengre enn 1 meter. Du kan også sette igjen små ombruksgjenstander. Isi på hjul er bemannet av hyggelig personale, som kan hjelpe deg med å sortere.

Betaling

En levering koster 40 kroner og kan betales med Vipps. Vi tar ikke imot kontanter. 

Containeren er kun for privat husholdningskunder bosatt i Bærum kommune. Næringskunder henvendes til Isi gjenvinningsstasjon. 

Dette kan du levere til Isi på hjul:

 • Trevirke (ikke impregnert)  
 • Metall, Nespressokapsler 
 • Plastavfall  
 • Isopor  
 • Papir og papp  
 • Keramikk og porselen  
 • Klær, sko og andre tekstiler 
 • Små-elektronikk og elektrisk avfall  
 • Batterier, lyspærer og lysrør  
 • Farlig avfall, maling, lim og lignende.

Farlig avfall og små-elektronikk er gratis å levere.   

Oppstartsdatoen og stoppestedene for Isi på hjul blir annonsert her. Det er ikke tillatt å sette igjen avfall når containeren ikke er på stedet.

Isi på hjul - bilde av container
Isi på hjul - mobilt mottak for avfall

Kontaktinformasjon Isi på hjul

Isi på hjul

Mob: 457 37 186

Telefontid: mandag–torsdag, kl. 16–20.