Isi på hjul er et mobilt avfallsmottak, som skal gjøre det enklere å levere avfall og ombruksartikler i mindre mengder.

Stoppesteder for Isi på hjul finner dere i listen under:

 • Mandag: Forneburingen,1, 1360 Fornebu- åpningstid 16.00-20.00
 • Tirsdag: Rykkinhallen, Leirdueveien 73, 1349- Rykkin åpningstid 16.00-20.00
 • Onsdag: Grini Næringspark 2, 1361 Østerås- åpningstid 16.00-20.00
 • Torsdag: Bærumsveien 324, 1344 Haslum- åpningstid 16.00-20.00

Hva kan du levere?

Du kan levere inntil to gjennomsiktige avfallssekker til det mobile mottaket, som du selv kildesorterer i containeren. Gjenstander kan ikke være lengre enn 1 meter. Du kan også sette igjen små ombruksgjenstander. Isi på hjul er bemannet av hyggelig personale, som kan hjelpe deg med å sortere.

Betaling

En levering koster 40 kroner og kan betales med Vipps. Vi tar ikke imot kontanter. 

Containeren er kun for privat husholdningskunder bosatt i Bærum kommune. Næringskunder henvendes til Isi gjenvinningsstasjon. 

Dette kan du levere til Isi på hjul:

 • Trevirke (ikke impregnert)  
 • Metall
 • Plastavfall  
 • Isopor  
 • Papir og papp  
 • Keramikk og porselen  
 • Klær, sko og andre tekstiler 
 • Småelektronikk og elektrisk avfall  
 • Batterier, lyspærer og lysrør  
 • Farlig avfall, maling, lim og lignende.

Farlig avfall og småelektronikk er gratis å levere.   

Det er ikke tillatt å sette igjen avfall når containeren ikke er på stedet.

Isi på hjul - bilde av container
Isi på hjul - mobilt mottak for avfall

Kontaktinformasjon Isi på hjul

Isi på hjul

Mob: 457 37 186

Telefontid: mandag–torsdag, kl. 16–20.