Avfall som leveres på gjenvinningsstasjonen må sorteres. Vi anbefaler at du sorterer avfallet før du reiser hjemmefra. På denne måten blir det enkelt å legge avfallet i riktig container når du besøker oss. Avfallet blir levert til gjenvinning.

Sorteringsveileder Isi avfallsanlegg 

Her finner du oppdatert Sorteringsveileder for Isi avfallsanlegg (pdf)

Asbest

Isi gjenvinningsstasjon kan ta i mot ferdig innpakket asbestholdige produkter. Inntil 20 kg kan leveres uten forhåndsmelding, mer enn 20 kg asbestholdig avfall må meldes i fra om minimum en uke før levering, se eget skjema.

Asbestholdig avfall skal pakkes tett med to lag 0,2 mm bygningsplast, merkes og plasseres på pall for videre håndtering.

Meldeskjema for levering av asbest - ta med kvittering ved levering.

Byggevarer til ombruk

Du kan levere lister, panel, konstruksjonsvirke, trykkimpregnert trevirke, parkett, isolasjon, lecablokker, betongstein, dører og vinduer. Du kan også levere fliser, skruer, spiker og verktøy.

Du kan også hente ut byggevarer du har bruk for, gratis. Isi avfallsanlegg holder åpent for å hente ut byggevarer til ombruk tirsdag og torsdag mellom kl. 16 og 21.

Fordi vi ønsker å ha kontroll på hvor mye byggevarer som går til ombruk, må kunder som skal hente ut byggevarer kontakte vekta og veie seg tom inn på anlegget.

Jernbanesviller

Jernbanesviller kan kun leveres hvis metall og treverk er separert.

Gamle fritidsbåter

Små fritidsbåter opp til 15 fot/4,57 meter (uten innenbordsmotor) kan leveres inn gratis til Isi gjenvinningsstasjon.

Vanlige takster for levering til Isi gjenvinningsstasjon gjelder, se prisliste over.

Hagefall kan leveres gratis

Rene lass med hageavfall fra husholdninger kan leveres gratis til Isi gjenvinningsstasjon. Trær, kvister (inntil 15 cm), gress, løv, planter og nedfallsfrukt er noen eksempler på hageavfall. Husk å tømme sekker og legge dem i egen container. Svartlistede planter skal ikke leveres med annet hageavfall. Mer informasjon finner du her. 

Per nå selges det ikke hagekompost hos Isi. 

Meldeskjema for levering av hageavfall fra velforeninger

Velforeninger kan nå levere hageavfall gjennom transportør uten å betale for hageavfallet. Velforeningen må fylle ut skjema, med informasjon om når leveringen vil skje, hvilken transportør og ca. Antall biler/Tonnasje.

Skjema - Levering av hageavfall fra Velforbund og sameier

Dette kan du ikke levere til Isi gjenvinningsstasjon

  • Eksplosiver som fyrverkeri, ammunisjon og dynamitt. Kontakt politiet på telefon 02 800.
  • Radioaktive materialer, kontakt Institutt for energiteknikk på telefon 63 80 60 00.
  • Dyrekadaver - kontakt Biosirk 
  • Store gjenstander som biler, båter (over 6 meter med motor) og campingvogner
  • Medisiner og medisinrester. Dette skal leveres til apotek.

Søk opp avfallet du vil kaste på sortere.no. 

Last ned sortere-appen.

Loppemarked - gratis levering av restlopper

Sortert avfall fra loppemarked kan leveres gratis til Isi gjenvinningsstasjon. Arrangør av loppemarked må minimum en uke før levering av restlopper sende inn meldeskjema og få bekreftelse fra Isi gjenvinningsstasjon.

Meldeskjema restlopper - levering av avfall fra loppemarked

Kjøretøy

Kun kjøretøy opp til total tillatt vekt 7500 kg kan levere avfall til Isi gjenvinningsstasjon.