Isi gjenvinningsstasjon er et moderne anlegg for avfallssortering. Anlegget har stor kapasitet, brukervennlige åpningstider og et personale med høy kompetanse.

Her kan du levere sortert avfall av de fleste avfallstyper, med unntak av radioaktivt avfall, eksplosiver og spesielt store gjenstander som campingvogner, båter og biler. 

Kun gjennomsiktige sekker på Isi 

Alt avfall som skal leveres til Isi må leveres i gjennomsiktige sekker.  Alternativt kan avfallet leveres løst på henger eller i bil. Husk da å sikre avfallet godt.

Mye avfall, som småelektronikk og farlig avfall, kastes feil. Det er også risiko for brann forbundet med batterier. Gjennomsiktige avfallssekker bidrar til at avfallet blir kildesortert riktig. 

Sorteringsveileder Isi avfallsanlegg 

Her finner du oppdatert Sorteringsveileder for Isi avfallsanlegg (pdf)

Pris privat 1.1.2023

Gebyr på levering av avfall Isi gjenvinningsstasjon for private husholdninger

BESKRIVELSE PRIS uten moms PRIS med moms
Sortert avfall 0-100 kg (minstepris) 58,- 72,50
Sortert avfall, inntil 1000 kg (kr. /tonn) 739,10 923,87
Rent lass med hageavfall GRATIS GRATIS
Rent lass med elektro/ hvitevarer og data GRATIS GRATIS
Rent lass med farlig avfall GRATIS GRATIS
Rene masser pris per tonn 331,40 414,75 
Leveranse til forbrenning /leveranse mer enn 1000 kg  1543,20 1928,75
- Minstepris 101,92 127,40

Kontaktinformasjon Isi gjenvinningsstasjon

Besøksadresse

Isiveien 60
1340 SKUI

Postadresse:

Bærum kommune
Isi gjenvinningsstasjon
Postboks 700
1304 SANDVIKA

Ordinære åpningstider

  • Mandag-torsdag: kl. 7-21
  • Fredag: kl. 7-16
  • Lørdag: kl. 8-16
  • Søndag: stengt

Åpningstider på Arba gjenbruk 

  • Mandag-torsdag: kl. 7-21
  • Fredag: kl. 7-16
  • Lørdag: kl. 8-16
  • Søndag: stengt