Isi gjenvinningsstasjon er et moderne anlegg for avfallssortering. Anlegget har stor kapasitet, brukervennlige åpningstider og et personale med høy kompetanse.

Her kan du levere sortert avfall av de fleste avfallstyper, med unntak av radioaktivt avfall, eksplosiver og spesielt store gjenstander som campingvogner, båter og biler. 

Kun gjennomsiktige sekker på Isi 

Alt avfall som skal leveres til Isi må leveres i gjennomsiktige sekker.  Alternativt kan avfallet leveres løst på henger eller i bil. Husk da å sikre avfallet godt.

Mye avfall, som småelektronikk og farlig avfall, kastes feil. Det er også risiko for brann forbundet med batterier. Gjennomsiktige avfallssekker bidrar til at avfallet blir kildesortert riktig. 

Sorteringsveileder Isi avfallsanlegg 

Her finner du oppdatert Sorteringsveileder for Isi avfallsanlegg (pdf)

Pris privat 1.1.2024

Gebyr på levering av avfall Isi gjenvinningsstasjon for private husholdninger

BESKRIVELSE PRIS inkl mva
Minstepris, sortert avfall, opptil 100 kg  76,13
Sortert avfall, opptil 1000 kg.  0,98 per kg
Sortert avfall, over 1000 kg 20,34 per kg
Rene masser 439,13 per tonn
Rent lass med hageavfall GRATIS
Rent lass med elektro/ hvitevarer og data GRATIS
Rent lass med farlig avfall GRATIS
Isi på hjul 42,00