Sorte eller ugjennomsiktige sekker kan ikke benyttes ved levering av avfall til Isi avfallsanlegg.

Gjennomsiktige avfallssekker

Gjennomsiktige avfallssekker skal benyttes ved levering av alle typer avfall, også hageavfall. Alternativt kan avfallet leveres løst på henger eller i bil. Husk da å sikre avfallet godt.  

Fra 1. mars 2019 tas det ikke lenger imot avfall i sorte eller ugjennomsiktige sekker på Isi avfallsanlegg. Det betyr at avfall i sorte eller ugjennomsiktige sekker vil bli avvist.  

Alt av avfall som skal leveres på Isi avfallsanlegg må også sorteres før levering.

Husk:

  • Sorter hjemme i gjennomsiktige sekker.
  • Det er lurt å bruke én gjennomsiktig sekk for hver avfallstype. For eksempel én sekk til elektrisk avfall, én til metall, én til papp/papir, én til klær og tekstiler, én til hageavfall osv.
  • Avfall kan også leveres løst på henger eller i bli, husk at dette må sikres godt.
  • Avfall i handleposer må også tømmes og sorteres.
  • Rest- og matavfall skal ikke leveres til Isi, men kastes i beholder hjemme.
  • Gjennomsiktige avfallssekker kan kjøpes hos flere dagligvarebutikker og byggevarehus. 
  • I en periode fra 1. mars 2019 kan du kjøpe gjennomsiktige sekker på Isi avfallsanlegg, disse koster 50 kr for to ruller.

Hvorfor innføres gjennomsiktige avfallssekker?

Mye avfall, som elektrisk avfall, farlig avfall, tekstiler og klær, sorteres feil og blandes sammen. Farlig avfall skal eksempelvis ikke håndteres med annet avfall, fordi det kan medføre alvorlig forurensning, eller fare for skade på mennesker eller dyr. Det kan også være risiko for brann forbundet med batterier. 

Gjennomsiktige avfallssekker bidrar til at avfallet blir håndtert riktig og kildesortert. Det er lettere for medarbeiderne på avfallsanlegget å veilede innbyggere til å sortere, dersom avfallet er synlig. Når avfallet kildesorteres utnytter vi også ressursene som ligger i avfallet på en bedre måte. 

Takk for alt du kildesorterer!