Fra 25. september 2020 kan du ikke lenger levere avfall i svarte eller fargede sekker på Isi avfallsanlegg. Dette gjelder også hageavfall.

Gjennomsiktige avfallssekker

Isi gikk over til krav om gjennomsiktige avfallssekker våren 2019, men har i en overgangsfase tatt imot avfall i svarte og fargede avfallssekker. Fra 25. september vil imidlertid leveransen bli avvist hvis avfallet ligger i svarte og fargede sekker.

  • Gjennomsiktige sekker kan kjøpes på Isi avfallsanlegg. Pris er 50 kroner for to ruller. Det kan også kjøpes på flere dagligvarebutikker. 

Sorter mest mulig før avreise.

Det sikrer raskere kontroll og levering.

  • Dersom avfallssekker benyttes, må disse være gjennomsiktige. 
  • Vi anbefaler å bruke én gjennomsiktig sekk for hver avfallstype. F.eks. én sekk til elektrisk avfall, én til metall, én til papp/papir, én til klær og tekstiler, én til hageavfall osv.
  • Avfall kan også leveres løst på henger eller i bil, husk at dette da må sikres godt.
  • Rest- og matavfall leveres ikke til gjenvinningsstasjonen, men kastes i beholder hjemme.

Hvorfor er det krav om gjennomsiktige sekker? 

Gjennomsiktige avfallssekker gir bedre kontroll over avfallet som kommer inn til anlegget. Det bidrar til at vi får sortert ut mer avfall som kan gå til materialgjenvinning, slik at ressurser blir tatt vare på og brukt om igjen. Mye elektrisk avfall og farlig avfall, tekstiler, klær og plastemballasje blandes sammen i svarte eller fargede sekker. Det ønsker vi å unngå. Farlig avfall må sorteres ut fordi det kan føre til alvorlig forurensning, eller være skadelig for mennesker eller dyr. Det er også risiko for brann forbundet med litiumbatterier og brennbart materiale, og skadede eller våte batterier kan være selvantennelige. Takk for at du bidrar til bedre sortering ved å bruke gjennomsiktige sekker!