Fra 1. mars 2019 tas det kun imot gjennomsiktige avfallssekker på Isi avfallsanlegg på Skui. Allerede nå kan du levere avfall i gjennomsiktige sekker.

Mye avfall, som småelektronikk og farlig avfall, kastes feil. Ved å bruke gjennomsiktige sekker blir avfallet kildesortert riktig, og ressursene i avfallet blir utnyttet bedre. 

Fra 1. mars 2019 tas det kun imot gjennomsiktige avfallssekker på Isi avfallsanlegg på Skui, men allerede nå kan avfall leveres i gjennomsiktige sekker.

Gjennomsiktige avfallssekker kan kjøpes hos flere dagligvarebutikker, byggevarehus og på Isi avfallsanlegg.

Takk for alt du kildesorterer!