Du kan ikke levere avfall i svarte eller fargede sekker på Isi avfallsanlegg. Dette gjelder også hageavfall.

Gjennomsiktige avfallssekker

Isi gikk over til krav om gjennomsiktige avfallssekker våren 2019, men tok i en overgangsfase imot avfall i svarte og fargede avfallssekker. Nå vil imidlertid leveransen bli avvist hvis avfallet ligger i svarte og fargede sekker. Avfall kan fremdeles leveres løst på en henger eller i en bil, samt pappesker og bokser og gjennomsiktige avfallssekker som kan gjenbrukes.

Sorter før du reiser hjemmefra 

  • Sorter mest mulig før avreise. Da går kontroll og levering raskere.
  • Dersom avfallssekker eller poser benyttes, skal disse være gjennomsiktige. Også ved hageavfall.
  • Vi anbefaler å bruke én gjennomsiktig sekk eller pose for hver avfallstype. Alternativt åpne pappesker og bokser.
  • Avfall kan også leveres løst på henger eller i bil. Husk å sikre lasten godt.  
  • Rest- og matavfall leveres ikke til gjenvinningsstasjonen, men kastes i avfallsbeholder hjemme.  
  • Rød boks til farlig avfall kan du få gratis på Isi.
  • Gjennomsiktige sekker kan kjøpes på Isi avfallsanlegg. Det koster 25 kroner for en rull med 10 sekker.  

Hvorfor krav om gjennomsiktige sekker? 

Veldig mange er flinke til å sortere, og vi forstår at kravet om gjennomsiktige sekker kan oppleves som rigid. For å løse utfordringene med feilsorteringer, tror vi likevel at vi må ha en regel som er lik for alle. Gjennomsiktige avfallssekker gir bedre kontroll over avfallet som kommer inn til anlegget. Det bidrar til at vi får sortert ut mer avfall som kan gå til materialgjenvinning, slik at ressurser blir tatt vare på og brukt om igjen. Mye elektrisk avfall og farlig avfall, tekstiler, klær og plastemballasje blandes sammen i svarte eller fargede sekker. Det ønsker vi å unngå. Farlig avfall må sorteres ut fordi det kan føre til alvorlig forurensning, eller være skadelig for mennesker eller dyr. Det er også risiko for brann forbundet med litiumbatterier og brennbart materiale, og skadede eller våte batterier kan være selvantennelige.

Takk for at du bidrar til bedre sortering ved å bruke gjennomsiktige sekker!