Bærum kommune har en kommunal forskrift som sier noe om hvilken skole de ulike områdene i kommunen hører til. Det er denne skolen du skal kontakte når du ønsker skoleplass.

Hvilken skole hører du til?

Kart over inntaksområdene viser skolegrenser som gjelder for nye elever som begynner på skolen. Du kan benytte adresseliste for å finne skoletilhørighet. 

Bærum kommune har en forskrift om skoletilhørighet for barne- og ungdomsskolene. Ved overgangen til 8.trinn blir eleven overført til den ungdomsskolen han/hun hører til. Barneskolen kan gi nærmere informasjon om hvilken ungdomsskole elever hører til. Skoletilhørighet er avhengig av hvor eleven bor.

Skolebehovsplan 2016-2025

Skolebehovsplanen 2016-2025 (pdf) gir en overordnet oversikt over forventet behov for skoleplasser i planperioden for den kommunale grunnskole. Det fremgår også hvordan kommunens skolekapasitet bør bygges ut for å dekke skolebehovet i de ulike delene av kommunen.

Skolebehovsplanen skal ligge til grunn for videre utredning og prosjektering av nye
skoleprosjekter.