Bilde av en dame kombinert med en byggeplass - montasjebilde

Vi skal investere 8 milliarder kroner de kommende årene, i både utvikling av nye prosjekter og vedlikehold av vår totale eiendomsmasse på 800 000 m2. Vi skal blant annet utvikle hele Fornebuområdet og nye Sandvika samt bygge skoler, barnehager og en ny hovedbrannstasjon. Samtidig skal vi forvalte Nordens første demenslandsby og rehabilitere Norges største ungdomsskole, for å nevne noe. Gode prosjekter omfatter dessuten riktig utnyttelse av våre betydelige tomteverdier – både med tanke på samfunnsnytte og kommersielt potensial. Alt dette skal gjennomføres med store ambisjoner for byggenes fotavtrykk og en tung satsing på klimakloke bygg.

Vi søker nå etter nye kolleger til følgende stillinger:

Jobbe i Eiendom og prosjektene

Prosjekter