Capre Diem demenslandsby eksteriør Carpe Diem demenslandsby uteområde Carpe Diem demenslandsby drivhus Carpe Diem demenslandsby café Carpe Diem demenslandsby grendehus Carpe Diem demenslandsby med benker ute Carpe Diem demenslandsby uteplass Carpe Diem demenslandsby eksteriør inngang Carpe Diem demenslandsby eksteriør ute

Målsettingen med Carpe Diem demenslandsby har vært å etablere et bygningskompleks hvor beboerne får en best mulig livskvalitet.

Nøkkeldata

Type prosjekt
Bo- og behandlingsenter
Tiltak
Nybygg
Prosjektfase
Ferdigstilt
Byggestart
3. kvartal 2018
BTA
18 000m2
Kostnadsramme
735,5mill.
Kontrahert entreprenør
HENT AS
Miljøtiltak
Passivhus-standard og fossilfri byggeplass

På kommunens tomt i Dønskiveien 45 har det blitt etablert et nytt bo- og behandlingssenter for personer med demens. Carpe Diem demenslandsby har 158 plasser i tilsammen 17 bofelleskap med 8 beboere hver.

Landsbyen er inspirert av De Hogeweyk demenslandsby i Nederland. I Bærum har vi utarbeidet en egen modell tilpasset vår kultur og vår livsstil.

Anlegget har gode uteområder tilpasset brukergruppen. Her har oppgaven vært å etablere et bygningskompleks hvor beboerne skal få en best mulig livskvalitet og der de kan leve livene side mye likt slik de levde det hjemme.

Tilrettelagte bygninger og uterom vil vi gi beboerne mulighet for økt aktivitet og mestring: beboerne skal ha muligheten til å vandre fritt i hele anlegget uten stengte dører.

Det er lagt opp til to ulike «omsorgsnivåer»; 136 boenheter i bofellesskap og 22 ordinære demensplasser.

Beboerne i bofellesskapet skal leve et alminnelig liv med en hjemlighet de er vant til fra tidligere, i boliger med 8 beboere. De 22 forsterkede plassene skal ivareta beboerne når de ikke lenger har utbytte av bofellesskapet og fellesfunksjoner som café, grendehus, trim og annen aktivitet.

Carpe Diem demenslandsbyvideo

Et pilotprosjekt

Dette er et pilotprosjekt. Anlegget skal gi svar på om dette er måten det skal bygges på i fremtiden. Både for å oppnå bedre og mer effektiv drift av omsorgstjenestene og samtidig ta høyde for den økningen av behandlingsplasser som vil komme innen demensomsorgen.

Alle byggene var ferdig oppsatt senhøsten 2019. Detaljering utvendig fortsette samme høsten.

Carpe Diem demenslandsby har offisiell åpning 21. september 2020, på den offisielle alzheimerdagen.

Beboernes sikkerhet først

Bærum kommune har overtatt driften av landsbyen. 

Ordinær drift kan av smittevernhensyn ikke gjennomføres som tidligere planlagt. Beboernes sikkerhet kommer først. De fremtidige beboerne og de besøkende på dagsenteret skal føle trygghet og beskyttes mot mulig smitte.

Da videre følger av koronapandemien er ukjente, ikke bare for Carpe Diem demenslandsby men for hele samfunnet, har vi ikke kunnet sette en dato for når demenslandsbyen tas i bruk.  

Ferdigstillelse

  1. 3. kvartal 2010 Konsept
  2. 3. kvartal 2016 Planlegging
  3. 2. kvartal 2018 Gjennomføring
  4. 03.04.2020 Planlagt ferdigstillelse og overtagelse av arbeidene
  5. juni 2020 Utomhusarbeider ferdigstilt
Tilbakelagt steg i prosessen
Fremtidig steg i prosessen

Besøksadresse:

Dønskiveien 45
1346 Gjettum

Relevante prosjekter

Bærum kommune Eiendom

Kontaktpersoner